Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK)

Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK)

De invoering van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) heeft veel gevolgen voor de kinderopvang.  De wet gaat in op 1 januari 2018, waarbij enkele onderdelen later ingevoerd worden.

Wat zijn zoal de veranderingen  :

Op bovenstaande pagina’s treft u een beschrijving aan van de wijzigingen. Hierbij wordt opgemerkt dat de uitwerking van enkele onderdelen nog niet volledig zijn uitgewerkt.

Door de overheid worden de veranderende regels ook toegelicht op de website “Veranderingen Kinderopvang“.

    Scroll naar boven