Bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverlening (BHV) is de hulp die wordt verleend bij ongewenste gebeurtenissen in een organisatie, die de veiligheid en/of gezondheid van de werknemers en andere aanwezigen bedreigen (zoals brand en ongevallen).

De taken van bedrijfshulpverleners

Deze zijn in ieder geval:

  • Eerste hulp bij ongevallen;
  • Beperken en bestrijden van brand;
  • Alarmeren en evacueren van medewerkers en andere aanwezigen in geval van nood;

Aantal bedrijfshulpverleners

Het aantal noodzakelijke BHV’ers hangt af van diverse factoren. Op basis van de risico scenario’s en naar aanleiding van het aantal personen dat nodig is om alle maatregelen die beschreven zijn in het BHV-plan adequaat te kunnen uitvoeren, wordt het benodigde aantal bedrijfshulpverleners vastgesteld. In een organisatie waar veel  niet-zelfredzame personen bevinden (zoals kinderen, bejaarden, patiënten, of gehandicapten) zijn er meer BHV’ers nodig.

In de kinderopvang is het dus daarom zeker van belang om als medewerker over een BHV-certificaat te beschikken.

Opleiding bedrijfshulpverleners

Een opleiding bestaat uit 3 verschillende taakgebieden.

  • Alarmeren en evacuatie
  • Brandbestrijding
  • Levensreddende Eerste Handelingen

Daarbij is het mogelijk aanvullende opleidingen te volgen als

  • Beheerder brandmeldinstallaties;
  • Ploegleider;
  • Coördinator/hoofd BHV.

BHV herhaling

Als organisatie moet je kunnen aantonen dat het kennisniveau van de bedrijfshulpverleners op peil blijft. Er is geen wettelijke verplichting om een BHV-er jaarlijks op herhaalcursus te sturen. Oefenen is een wettelijke verplichting, een goede richtlijn is om dat minimaal één keer per jaar uit te voeren.

Rol preventiemedewerker

De preventiemedewerker adviseert over veiligheid en gezondheid en dus ook over BHV. De preventiemedewerker kan en mag ook BHV’er zijn, maar dat hoeft niet.

Scroll naar boven