Kwalificatie-eis gastouder in loondienst

A. Kwalificerende diploma’s

 Diploma’s van een van de volgende beroepsopleidingen kwalificeren voor de functie van gastouder in loondienst:

Mbo

 • Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3)
 • Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW4)
 • Pedagogisch Werker niveau 3
 • Pedagogisch medewerker Kinderopvang
 • Pedagogisch werker 3 Kinderopvang
 • Pedagogisch Werker niveau 4
 • Pedagogisch medewerker 4 kinderopvang
 • Pedagogisch werker 4 Kinderopvang
 • Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang
 • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
 • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang
 • Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg
 • Pedagogisch werker 4 jeugdzorg
 • Onderwijsassistent
 • Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs)
 • Sociaal-cultureel Werker (SCW)

Hbo

 • Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO)
 • Pedagogiek (HBO-bachelor)
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
 • Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV)
 • Pedagogisch management Kinderopvang
 • Associate Degree Pedagogisch Educatief Medewerker
 • Associate Degree Kinderopvang
 • Associate Degree Onderwijsondersteuner Omgangskunde
 • Associate Degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie

Indien dit diploma bij een onderwijsinstelling is behaald met inachtneming van de eisen die de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) of de Wet Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs (WHW) aan deze opleiding stelt.

B. Eveneens kwalificerende diploma’s

Diploma’s die eveneens kwalificeren voor de functie van gastouder in loondienst:

Mbo

 • Sport- en bewegingsleider (niveau 3 en 4)
 • Sport- en bewegingscoördinator (niveau 4)
 • Coördinator buurt, sport en onderwijs
 • Sport en Bewegen (niveau 3 en 4)
 • CIOS algemeen sportleider/ster

Hbo

 • Kultureel Werk
 • Leraar lichamelijke oefening (ALO),
 • Leraar lichamelijke opvoeding
 • Sport en Bewegen,
 • Sport- en bewegingseducatie
 • Kunstzinnig vormende opleiding op HBO-niveau (docentenrichting binnen kunstonderwijs of kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding)

Indien dit diploma bij een onderwijsinstelling is behaald met inachtneming van de eisen die de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) of de Wet Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs (WHW) aan deze opleiding stelt.

C.Kwalificerende diploma’s door cao-partijen bepaald

Hieronder worden de beroepsopleidingen vermeld waarvan door partijen bij de cao Kinderopvang is bepaald dat een reeds behaald diploma ook kwalificeert voor de functie van gastouder in loondienst:

Mbo

 • Beroepsopleidingen binnen MBO/MDGO/MHNO/MSPO/Leerlingwezen/inservice of brancheopleiding:
 • A-Verpleegkundige
 • Activiteitenbegeleider (AB)
 • Activiteitenbegeleiding (AB)
 • Agogisch Werk (AW)
 • akte hoofdleidster kleuteronderwijs
 • akte Kleuterleidster A
 • akte Kleuterleidster B
 • Arbeidstherapie (AT)
 • B-Verpleegkundige
 • Brancheopleiding Ervaren Peuterspeelzaalleidster (BEP)
 • Brancheopleiding leidster kinderopvang
 • Cultureel werk (CW)
 • Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)
 • Inrichtingswerk (IW)
 • Kinderbescherming A
 • Kinderbescherming B
 • Kinderverzorging en Opvoeding
 • Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV)
 • Kinderverzorgster (KV)
 • Kinderverzorgster van de centrale raad voor de kinderuitzending
 • Kleuterzorg (Federatie van medische kleuterdagverblijven in Nederland)
 • Kleuterzorg, medisch kleuterdagverblijf Arnhem
 • Kultureel werk (KW)
 • Leidster Kindercentra (LKC; van OVDB * of onder WEB)
 • Residentieel Werk (RW)
 • Sociaal-agogisch II richting (MBO SA II) (semi) residentiële hulpverlening
 • Sociaal Agogisch II (MBO-SA II) afstudeerrichting Kultureel werk
 • Sociale Arbeid (SA *, SAII of SA2 Sociaal Cultureel Werk
 • Sociaal Cultureel Werk
 • Sociaal Dienstverlener (SD)
 • Sociaal Pedagogisch Werker (SPW; lang * of onder WEB)
 • Sociale Dienstverlening (SD *, SA *, SAI of SA1 *)
 • Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB)
 • Verdere Scholing in Dienstverband (VSID) richting kinderdagverblijven
 • Verpleegkunde
 • Verpleegkunde A
 • Verpleegkunde B
 • Verpleegkunde Z
 • Verpleegkundige
 • Verplegende (VP)
 • Verpleging (VP)
 • Verzorgende (VZ niveau 3 of VZ lang)
 • Verzorgende beroepen (VZ)
 • Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG)
 • Verzorging (VZ)
 • Z-Verpleegkundige

Hbo

 • Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding)
 • Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs
 • Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es)
 • Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es)
 • Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es)
 • Àkte van bekwaamheid NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs)
 • Aktiviteitenleidersopleiding (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
 • Applicatiecursus leraar basisonderwijs (als vervolg op en in combinatie met kleuterakte A/B)
 • Creatieve therapie (waaronder Mikojel)
 • Cultureel Werk (CW)
 • docent Dans
 • docent Drama
 • Educatieve therapie (Mikojel)
 • Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)
 • Hogere sociaal-pedagogische opleiding leid(st)er op het terrein van jeugdvorming en volksontwikkeling (van Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
 • Inrichtingswerk (IW)
 • Jeugdwelzijnswerk
 • Kinderverzorging en Opvoeding
 • Kreatief Edukatief Werk
 • Kunstzinnige therapie
 • Lerarenopleiding Omgangskunde
 • Lerarenopleiding Verzorging/Gezondheidskunde
 • Lerarenopleiding Verzorging/Huishoudkunde
 • Maatschappelijk Werk (MW)
 • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)
 • Pedagogiek MO-A of kandidaatsexamen Pedagogiek
 • Pedagogische Academie
 • Sociaal kunstzinnige therapie
 • Verpleegkunde

  Scroll naar boven