Kwalificatie-eis gastouder in loondienst

A. Kwalificerende diploma’s

 Diploma’s van een van de volgende beroepsopleidingen kwalificeren voor de functie van gastouder in loondienst:

Mbo

 • Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3)
 • Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW4)
 • Pedagogisch Werker niveau 3
 • Pedagogisch medewerker Kinderopvang
 • Pedagogisch werker 3 Kinderopvang
 • Pedagogisch Werker niveau 4
 • Pedagogisch medewerker 4 kinderopvang
 • Pedagogisch werker 4 Kinderopvang
 • Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang
 • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
 • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang
 • Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg
 • Pedagogisch werker 4 jeugdzorg
 • Onderwijsassistent
 • Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs)
 • Sociaal-cultureel Werker (SCW)

Hbo

 • Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO)
 • Pedagogiek (HBO-bachelor)
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
 • Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV)
 • Pedagogisch management Kinderopvang
 • Associate Degree Pedagogisch Educatief Medewerker
 • Associate Degree Kinderopvang
 • Associate Degree Onderwijsondersteuner Omgangskunde
 • Associate Degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie

Indien dit diploma bij een onderwijsinstelling is behaald met inachtneming van de eisen die de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) of de Wet Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs (WHW) aan deze opleiding stelt.

B. Eveneens kwalificerende diploma’s

Diploma’s die eveneens kwalificeren voor de functie van gastouder in loondienst:

Mbo

 • Sport- en bewegingsleider (niveau 3 en 4)
 • Sport- en bewegingscoördinator (niveau 4)
 • Coördinator buurt, sport en onderwijs
 • Sport en Bewegen (niveau 3 en 4)
 • CIOS algemeen sportleider/ster

Hbo

 • Kultureel Werk
 • Leraar lichamelijke oefening (ALO),
 • Leraar lichamelijke opvoeding
 • Sport en Bewegen,
 • Sport- en bewegingseducatie
 • Kunstzinnig vormende opleiding op HBO-niveau (docentenrichting binnen kunstonderwijs of kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding)

Indien dit diploma bij een onderwijsinstelling is behaald met inachtneming van de eisen die de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) of de Wet Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs (WHW) aan deze opleiding stelt.

C.Kwalificerende diploma’s door cao-partijen bepaald

Hieronder worden de beroepsopleidingen vermeld waarvan door partijen bij de cao Kinderopvang is bepaald dat een reeds behaald diploma ook kwalificeert voor de functie van gastouder in loondienst:

Mbo

 • Beroepsopleidingen binnen MBO/MDGO/MHNO/MSPO/Leerlingwezen/inservice of brancheopleiding:
 • A-Verpleegkundige
 • Activiteitenbegeleider (AB)
 • Activiteitenbegeleiding (AB)
 • Agogisch Werk (AW)
 • akte hoofdleidster kleuteronderwijs
 • akte Kleuterleidster A
 • akte Kleuterleidster B
 • Arbeidstherapie (AT)
 • B-Verpleegkundige
 • Brancheopleiding Ervaren Peuterspeelzaalleidster (BEP)
 • Brancheopleiding leidster kinderopvang
 • Cultureel werk (CW)
 • Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)
 • Inrichtingswerk (IW)
 • Kinderbescherming A
 • Kinderbescherming B
 • Kinderverzorging en Opvoeding
 • Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV)
 • Kinderverzorgster (KV)
 • Kinderverzorgster van de centrale raad voor de kinderuitzending
 • Kleuterzorg (Federatie van medische kleuterdagverblijven in Nederland)
 • Kleuterzorg, medisch kleuterdagverblijf Arnhem
 • Kultureel werk (KW)
 • Leidster Kindercentra (LKC; van OVDB * of onder WEB)
 • Residentieel Werk (RW)
 • Sociaal-agogisch II richting (MBO SA II) (semi) residentiële hulpverlening
 • Sociaal Agogisch II (MBO-SA II) afstudeerrichting Kultureel werk
 • Sociale Arbeid (SA *, SAII of SA2 Sociaal Cultureel Werk
 • Sociaal Cultureel Werk
 • Sociaal Dienstverlener (SD)
 • Sociaal Pedagogisch Werker (SPW; lang * of onder WEB)
 • Sociale Dienstverlening (SD *, SA *, SAI of SA1 *)
 • Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB)
 • Verdere Scholing in Dienstverband (VSID) richting kinderdagverblijven
 • Verpleegkunde
 • Verpleegkunde A
 • Verpleegkunde B
 • Verpleegkunde Z
 • Verpleegkundige
 • Verplegende (VP)
 • Verpleging (VP)
 • Verzorgende (VZ niveau 3 of VZ lang)
 • Verzorgende beroepen (VZ)
 • Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG)
 • Verzorging (VZ)
 • Z-Verpleegkundige

Hbo

 • Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding)
 • Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs
 • Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es)
 • Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es)
 • Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es)
 • Àkte van bekwaamheid NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs)
 • Aktiviteitenleidersopleiding (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
 • Applicatiecursus leraar basisonderwijs (als vervolg op en in combinatie met kleuterakte A/B)
 • Creatieve therapie (waaronder Mikojel)
 • Cultureel Werk (CW)
 • docent Dans
 • docent Drama
 • Educatieve therapie (Mikojel)
 • Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)
 • Hogere sociaal-pedagogische opleiding leid(st)er op het terrein van jeugdvorming en volksontwikkeling (van Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
 • Inrichtingswerk (IW)
 • Jeugdwelzijnswerk
 • Kinderverzorging en Opvoeding
 • Kreatief Edukatief Werk
 • Kunstzinnige therapie
 • Lerarenopleiding Omgangskunde
 • Lerarenopleiding Verzorging/Gezondheidskunde
 • Lerarenopleiding Verzorging/Huishoudkunde
 • Maatschappelijk Werk (MW)
 • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)
 • Pedagogiek MO-A of kandidaatsexamen Pedagogiek
 • Pedagogische Academie
 • Sociaal kunstzinnige therapie
 • Verpleegkunde

Privacyvoorkeur centrum

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

_gat - werkenbijksh.nl - 1 dag; _gid - werkenbijksh.nl - 2 jaar; _ga - werkenbijksh.nl - 1 maand; gdpr[allowed_cookies] - werkenbijksh.nl - 1 jaar; gdpr[consent_types] - werkenbijksh.nl - 1 jaar;

Advertising

Google Analytics

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Google Analytics blokkeren:
Als je het script van Google Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kun je hieronder een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden. Met deze plugin telt jouw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Downloaden opt-out plugin : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

collect,__utma

Social Media

Op onze website tonen we vacatures en andere content die je via een button kunt promoten en delen via sociale netwerken. Voor het functioneren van deze buttons plaatsen social-media-bedrijven, zoals Twitter, Facebook, YouTube en Google, cookies, zodat ze jou kunnen herkennen wanneer je bent ingelogd op dat sociale netwerk. Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina die je deelt. Voor meer informatie over de gegevens die social-media-bedrijven verzamelen, verwijzen wij naar de privacy verklaringen van deze bedrijven. Deze kunnen regelmatig wijzigen (zie de opt-out links hieronder)

diverse cookies, zie specificatie
1 fr - facebook.com - 3 maanden;
1 ct0 - .twitter.com - 1 dag 2 guest_id - .twitter.com - 2 jaar 3 personalization_id - .twitter.com - 2 jaar 4 _twitter_sess - .twitter.com - onbekend
1 NID - .google.com - 6 maanden;
1 _ga .linkedin.com 2 jaar; 2 bspNotice www.linkedin.com 2 maanden; 3 lidc .linkedin.com 1 dag; 4 bcookie .linkedin.com 2 jaar; 5 bscookie .www.linkedin.com 2 jaar; 6 lang .linkedin.com onbekend; 7 _gat .linkedin.com 1 dag; 8 JSESSIONID .www.linkedin.com onbekend;
1 _gid - .telegram.org 2 dagen; 2 _gat 1 .telegram.org 1 dag; 3 _ga - .telegram.org 2 jaren; 4 stel_ssid - telegram.org 1 dag;

Scroll naar boven