Stagiaire kinderopvang

KSH Kinderopvang is een erkend leerbedrijf. Dit houdt in dat Kenniscentrum Calibris, vanaf 1 januari 2016 Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB), het leerklimaat op de vestigingen van KSH heeft getoetst en goed heeft bevonden. KSH vindt het belangrijk stagiaires de mogelijkheid te geven te ervaren in de praktijk. Ervaren door middel van stagelopen draagt bij aan de aflevering van competente pedagogisch medewerkers voor de gehele branche kinderopvang en eventuele doorstroom binnen KSH. Mede hierdoor is de volgende visie ontstaan; 

Door het stellen van randvoorwaarden en het coachen van stagiaires wil KSH zorgdragen voor een optimaal leerklimaat. Er wordt begeleid op een manier, waarbij competenties eigen worden gemaakt met als doel dat de pedagogisch medewerker in opleiding zelfstandig ontwikkelingsgerichte, coördinerende en beleidsmatige taken uit kan voeren.

KSH zorgt voor een vaste werkbegeleider op de werkvloer. De stagiaire wordt door zowel de werkbegeleider als de vestigingsmanager gecoacht in het behalen van competenties. Vanuit het opleidingsbeleid van KSH wordt er gezorgd voor begeleiding en deskundigheidsbevordering op de werkvloer.

Voor aanvang van de stage, oftewel beroepspraktijkvorming (bpv), moeten er een aantal zaken geregeld worden :

  • er wordt een praktijkovereenkomst gemaakt tussen de stagiaire, school en het leerbedrijf. De praktijkovereenkomst geeft informatie over de rechten en plichten tijdens de bpv.
  • de stagiaire is verplicht een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen. Zodra het bewijs van aanvraag in bezit van de vestigingsmanager is, mag de stagiaire beginnen met de stage.

Op zoek naar een stage bij KSH Kinderopvang ? Bekijk eens deze pagina.

 

Scroll naar boven