Erkenning van verworven competenties

Erkenning van verworven competenties  of vaak afgekort tot EVC .(of ook wel Elders verworven competentie)

EVC is in de jaren negentig in Nederland geïntroduceerd als een manier om kennis en ervaring (competenties) in beeld te brengen, ongeacht of deze via een scholingstraject, werk- of levenservaring werden verworven. EVC beoogt deze competenties te certificeren en te erkennen om daarmee bijvoorbeeld de studieduur van een (vervolg-)opleiding te verkorten. 

Het doel van EVC is het zichtbaar maken, waarderen en erkennen van individuele competenties. Het erkennen van verworven competenties heeft een waarde in zichzelf en draagt bij aan duurzame inzetbaarheid. EVC leidt in veel gevallen tot verdere loopbaangerelateerde persoonlijke ontwikkeling.

Bij een EVC-aanbieder wordt een EVC-procedure doorlopen. Tijdens de EVC-procedure wordt door de kandidaat zoveel mogelijk bewijs verzamelt van wat deze weet en vergeleken met een erkende beroeps- of branchestandaard.

Het ervaringscertificaat kan door (medewerker of werkgever) worden aangevraagd bij een van de ongeveer 70 erkende aanbieders in Nederland. Via het EVC-register vindt u EVC-procedures die passen bij de uw wensen of die van uw werknemers. Na een intake gesprek maakt u de keuze of u wel of geen EVC-procedure start.

EVC-procedure

De EVC-procedure verloopt vervolgens in drie stappen.

  1. Verzamelen van bewijsstukken
    In de eerste fase van je EVC-procedure verzamelt u bewijsstukken in een map. Deze map is uw portfolio. Hierin laat u zien wat u in de praktijk hebt geleerd.
  2. Beoordeling
    De bewijsstukken worden beoordeeld door één of twee beoordelaars van de EVC-aanbieder. Zij toetsen de werkervaring en vaardigheden. Soms maken ze ook gebruik van praktijkobservaties en komen ze dus langs op het werk. De beoordeling van competenties en de onderbouwing worden vastgelegd in een ervaringscertificaat. Hierin staat ook een advies van de beoordelaar(s).
  3. Verzilvering
    Verzilvering heeft betrekking op de gewenste arbeidspositie. Soms is een ervaringscertificaat nodig voor behoud van werk, soms kan EVC leiden tot verbetering van de arbeidspositie. Verzilvering staat ook voor het omzetten van een ervaringscertificaat in vrijstellingen of een diploma. Bespreek de mogelijkheden tot vrijstellingen/diploma als dat belangrijk is. Afspraken over verzilvering kunnen aan het begin van de EVC-procedure in de EVC-overeenkomst worden vastgelegd. Bijvoorbeeld: wie heeft welke verantwoordelijkheid en wat zijn eventueel aanvullende kosten voor de EVC-kandidaat. Op deze manier is voor zowel de EVC-kandidaat als de EVC-aanbieder helder wat er verwacht kan worden.

Meer informatie treft u op deze website aan.

Scroll naar boven