Pedagogisch Medewerker Kinderopvang niveau 3 (PW3)

Tijdens je opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang op niveau 3 leer je alles over het begeleiden van baby’s en kinderen tot 12 jaar. Je leert hoe je kinderen moet verzorgen en hoe je ze kunt helpen bij dagelijkse dingen als eten en drinken. Maar je leert ook hoe je kinderen kunt begeleiden in het zelfstandig worden. Belangrijk is dat je leert hoe je kinderen een veilige omgeving kunt bieden waarin ze zich kunnen ontwikkelen. 

Daarnaast leer je hoe je kinderen stimuleert in hun ontwikkeling. Hiervoor bedenk je bijvoorbeeld activiteiten die je met kinderen kunt doen.

Omdat je in je werk vaak met groepen kinderen te maken krijgt, moet je weten hoe groepsprocessen werken. Je leert hoe je kinderen op een plezierige manier met elkaar kunt laten omgaan en hoe je sfeer kunt creëren in een groep. Ook leer je welke activiteiten je kunt ondernemen om bepaalde vaardigheden van kinderen te stimuleren. Je leert hoe je onverwachte situaties oplost.

Je leert omgaan met ouders of vervangende opvoeders. Met deze mensen heb je in je werk veel contact. Net zoals met je collega’s. Je werkt namelijk altijd in een team.

Zorg dragen voor huishoudelijke werkzaamheden is een ander onderdeel van de opleiding. Hieronder valt bijvoorbeeld het schoonhouden van de ruimte waarin de kinderen verblijven. Ook leer je alles over hygiëne en veiligheid van bijvoorbeeld speelmaterialen.

Basisdeel
Het basisdeel bestaat uit:

  • een algemene basis: vakken als taal, rekenen en burgerschap
  • een beroepsgerichte basis: het begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling en werken aan je kwaliteiten en deskundigheid.

Deze basis is gelijk voor alle richtingen in het dossier Pedagogisch Werk: Pedagogisch Medewerker Kinderopvang, Onderwijsassistent en Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker.

Profieldeel
Het profiel bestaat uit taken die horen bij de richting die je hebt gekozen, in dit geval Pedagogisch Medewerker Kinderopvang niveau 3. Je richt je op het opvoeden en ontwikkelen van kinderen in de kinderopvang. Daaronder vallen werkzaamheden zoals onder meer het organiseren van activiteiten en het verzorgen van de kinderen.

Tijdens de MBO-opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang leer je alles over het begeleiden en ondersteunen van kinderen tot 12 jaar. Je werkt straks bij een kindcentrum met opvang als kinderdagverblijf en/of buitenschoolse opvang.

Opleidingsvorm

Je kunt de MBO-opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (niveau 3) op twee manieren volgen: via de beroepsopleidende leerweg (BOL, naar school en stage lopen) of via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL, werken en leren). De duur van beide leerwegen is in principe drie jaar. Het is bij sommige ROC’s ook mogelijk om de opleiding in deeltijd te volgen.

Diploma’s
Je hebt toegang tot de opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang als je in het bezit bent van één van de volgende diploma’s of bewijzen:
– VMBO, theoretische, gemengde of kaderberoepsgerichte leerweg
– MAVO
– Overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO/VWO
– MBO niveau 2

    Scroll naar boven