Opleidingen

Om te mogen werken in de kinderopvang heeft u een diploma nodig welke is opgenomen in de CAO Kinderopvang

Sommige van deze opleidingen kwalificeren alleen voor werken op een buitenschoolse opvang en niet op een kinderdagverblijf. Via een EVC (Erkenning van verworven competenties) is het vaak mogelijk de aanvullende kwalificatie te verkrijgen.

MBOHBO
Activiteitenbegeleider (AB) *Lerarenopleiding Verzorging/Gezondheidskunde *
Activiteitenbegeleiding (AB) *Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding) *
Agogisch Werk (AW) *Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es) *
akte hoofdleidster kleuteronderwijs *Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs *
akte Kleuterleidster A *Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es) *
akte Kleuterleidster B *Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es) *
Arbeidstherapie (AT) *Àkte van bekwaamheid NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs) *
A-Verpleegkundige *Aktiviteitenleidersopleiding (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard) *
Brancheopleiding Ervaren Peuterspeelzaalleidster (BEP)Applicatiecursus leraar basisonderwijs (als vervolg op en in combinatie met kleuterakte A/B) *
Brancheopleiding leidster kinderopvang *Associate Degree Kinderopvang *
B-Verpleegkundige *Associate Degree Onderwijsondersteuner Omgangskunde *
CIOS algemeen sportleider/ster *Associate Degree Pedagogisch Educatief Medewerker *
Cultureel werk (CW) *Creatieve therapie (waaronder Mikojel) *
Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)Cultureel Werk (CW) *
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvangCulturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) *
Inrichtingswerk (IW) *docent Dans *
Kinderbescherming A *docent Drama *
Kinderbescherming B *Educatieve therapie (Mikojel) *
Kinderverzorging en Opvoeding *Extramurale gezondheidszorg (EMGZ) *
Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV) *Hogere sociaal-pedagogische opleiding leid(st)er op het terrein van jeugdvorming en volksontwikkeling (van Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard) *
Kinderverzorgster (KV) *Inrichtingswerk (IW) *
Kinderverzorgster van de centraleraad voor de kinderuitzending *Jeugdwelzijnswerk *
Kleuterzorg (Federatie van medische kleuterdagverblijven in Nederland) *Kinderverzorging en Opvoeding
Kleuterzorg, medisch kleuterdagverblijf Arnhem *Kreatief Edukatief Werk
Kultureel werk (KW) *Kunstzinnig vormende opleiding op HBO-niveau (docentenrichting binnen kunstonderwijs of kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding), *
Leidster Kindercentra (LKC; van OVDB * of onder WEB)Kunstzinnige therapie *
Onderwijsassistent *Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO) *
Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs) *Leraar lichamelijke oefening (ALO), *
Pedagogisch medewerker 3 kinderopvangLerarenopleiding Omgangskunde *
Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorgLerarenopleidng Verzorging/Huishoudkunde *
Pedagogisch werker 3 Kinderopvang *Maatschappelijk Werk (MW) *
Pedagogisch werker 4 Kinderopvang *Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) *
Pedagogisch Werker niveau 3 *Pedagogiek (HBO-bachelor) *
Pedagogisch Werker niveau 4 *Pedagogiek MO-A of kandidaatsexamen Pedagogiek *
Residentieel Werk (RW) *Pedagogisch management Kinderopvang *
Sociaal Agogisch II (MBO-SA II) afstudeerrichting Kultureelwerk *Pedagogische Academie *
Sociaal Cultureel WerkSociaal kunstzinnige therapie *
Sociaal Dienstverlener (SD) *Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) *
Sociaal Pedagogisch Werker (SPW; lang * of onder WEB)Sport en Bewegen,
Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3) *Verpleegkunde *
Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW4) *
Sociaal-agogisch II richting (MBO SA II) (semi) residentiële hulpverlening *
Sociaal-cultureel Werker (SCW) *
Sociale Arbeid (SA *, SAII of SA2 *)
Sociale Dienstverlening (SD *, SA *, SAI of SA1 *)
Sport en Bewegen (niveau 3 en 4) *
Sport- en bewegingscoördinator (niveau 4) *
Sport- en bewegingsleider (niveau 3) *
Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB) *
Verdere Scholing in Dienstverband (VSID) richting kinderdagverblijven *
Verpleegkunde *
Verpleegkunde A *
Verpleegkunde B *
Verpleegkunde Z *
Verpleegkundige *
Verplegende (VP)
Verpleging (VP) *
Verzorgende (VZ niveau 3 of VZ lang) *
Verzorgende beroepen (VZ) *
Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG) *
Verzorging (VZ) *
Z-Verpleegkundige *

Privacyvoorkeur centrum

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

_gat - werkenbijksh.nl - 1 dag; _gid - werkenbijksh.nl - 2 jaar; _ga - werkenbijksh.nl - 1 maand; gdpr[allowed_cookies] - werkenbijksh.nl - 1 jaar; gdpr[consent_types] - werkenbijksh.nl - 1 jaar;

Advertising

Google Analytics

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Google Analytics blokkeren:
Als je het script van Google Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kun je hieronder een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden. Met deze plugin telt jouw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Downloaden opt-out plugin : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

collect,__utma

Social Media

Op onze website tonen we vacatures en andere content die je via een button kunt promoten en delen via sociale netwerken. Voor het functioneren van deze buttons plaatsen social-media-bedrijven, zoals Twitter, Facebook, YouTube en Google, cookies, zodat ze jou kunnen herkennen wanneer je bent ingelogd op dat sociale netwerk. Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina die je deelt. Voor meer informatie over de gegevens die social-media-bedrijven verzamelen, verwijzen wij naar de privacy verklaringen van deze bedrijven. Deze kunnen regelmatig wijzigen (zie de opt-out links hieronder)

diverse cookies, zie specificatie
1 fr - facebook.com - 3 maanden;
1 ct0 - .twitter.com - 1 dag 2 guest_id - .twitter.com - 2 jaar 3 personalization_id - .twitter.com - 2 jaar 4 _twitter_sess - .twitter.com - onbekend
1 NID - .google.com - 6 maanden;
1 _ga .linkedin.com 2 jaar; 2 bspNotice www.linkedin.com 2 maanden; 3 lidc .linkedin.com 1 dag; 4 bcookie .linkedin.com 2 jaar; 5 bscookie .www.linkedin.com 2 jaar; 6 lang .linkedin.com onbekend; 7 _gat .linkedin.com 1 dag; 8 JSESSIONID .www.linkedin.com onbekend;
1 _gid - .telegram.org 2 dagen; 2 _gat 1 .telegram.org 1 dag; 3 _ga - .telegram.org 2 jaren; 4 stel_ssid - telegram.org 1 dag;

Scroll naar boven