Opleidingen

Om te mogen werken in de kinderopvang heeft u een diploma nodig welke is opgenomen in de CAO Kinderopvang

Sommige van deze opleidingen kwalificeren alleen voor werken op een buitenschoolse opvang en niet op een kinderdagverblijf. Via een EVC (Erkenning van verworven competenties) is het vaak mogelijk de aanvullende kwalificatie te verkrijgen.

MBOHBO
Activiteitenbegeleider (AB) *Lerarenopleiding Verzorging/Gezondheidskunde *
Activiteitenbegeleiding (AB) *Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding) *
Agogisch Werk (AW) *Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es) *
akte hoofdleidster kleuteronderwijs *Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs *
akte Kleuterleidster A *Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es) *
akte Kleuterleidster B *Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es) *
Arbeidstherapie (AT) *Àkte van bekwaamheid NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs) *
A-Verpleegkundige *Aktiviteitenleidersopleiding (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard) *
Brancheopleiding Ervaren Peuterspeelzaalleidster (BEP)Applicatiecursus leraar basisonderwijs (als vervolg op en in combinatie met kleuterakte A/B) *
Brancheopleiding leidster kinderopvang *Associate Degree Kinderopvang *
B-Verpleegkundige *Associate Degree Onderwijsondersteuner Omgangskunde *
CIOS algemeen sportleider/ster *Associate Degree Pedagogisch Educatief Medewerker *
Cultureel werk (CW) *Creatieve therapie (waaronder Mikojel) *
Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)Cultureel Werk (CW) *
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvangCulturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) *
Inrichtingswerk (IW) *docent Dans *
Kinderbescherming A *docent Drama *
Kinderbescherming B *Educatieve therapie (Mikojel) *
Kinderverzorging en Opvoeding *Extramurale gezondheidszorg (EMGZ) *
Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV) *Hogere sociaal-pedagogische opleiding leid(st)er op het terrein van jeugdvorming en volksontwikkeling (van Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard) *
Kinderverzorgster (KV) *Inrichtingswerk (IW) *
Kinderverzorgster van de centraleraad voor de kinderuitzending *Jeugdwelzijnswerk *
Kleuterzorg (Federatie van medische kleuterdagverblijven in Nederland) *Kinderverzorging en Opvoeding
Kleuterzorg, medisch kleuterdagverblijf Arnhem *Kreatief Edukatief Werk
Kultureel werk (KW) *Kunstzinnig vormende opleiding op HBO-niveau (docentenrichting binnen kunstonderwijs of kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding), *
Leidster Kindercentra (LKC; van OVDB * of onder WEB)Kunstzinnige therapie *
Onderwijsassistent *Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO) *
Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs) *Leraar lichamelijke oefening (ALO), *
Pedagogisch medewerker 3 kinderopvangLerarenopleiding Omgangskunde *
Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorgLerarenopleidng Verzorging/Huishoudkunde *
Pedagogisch werker 3 Kinderopvang *Maatschappelijk Werk (MW) *
Pedagogisch werker 4 Kinderopvang *Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) *
Pedagogisch Werker niveau 3 *Pedagogiek (HBO-bachelor) *
Pedagogisch Werker niveau 4 *Pedagogiek MO-A of kandidaatsexamen Pedagogiek *
Residentieel Werk (RW) *Pedagogisch management Kinderopvang *
Sociaal Agogisch II (MBO-SA II) afstudeerrichting Kultureelwerk *Pedagogische Academie *
Sociaal Cultureel WerkSociaal kunstzinnige therapie *
Sociaal Dienstverlener (SD) *Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) *
Sociaal Pedagogisch Werker (SPW; lang * of onder WEB)Sport en Bewegen,
Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3) *Verpleegkunde *
Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW4) *
Sociaal-agogisch II richting (MBO SA II) (semi) residentiële hulpverlening *
Sociaal-cultureel Werker (SCW) *
Sociale Arbeid (SA *, SAII of SA2 *)
Sociale Dienstverlening (SD *, SA *, SAI of SA1 *)
Sport en Bewegen (niveau 3 en 4) *
Sport- en bewegingscoördinator (niveau 4) *
Sport- en bewegingsleider (niveau 3) *
Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB) *
Verdere Scholing in Dienstverband (VSID) richting kinderdagverblijven *
Verpleegkunde *
Verpleegkunde A *
Verpleegkunde B *
Verpleegkunde Z *
Verpleegkundige *
Verplegende (VP)
Verpleging (VP) *
Verzorgende (VZ niveau 3 of VZ lang) *
Verzorgende beroepen (VZ) *
Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG) *
Verzorging (VZ) *
Z-Verpleegkundige *

    Scroll naar boven