Personenregister kinderopvang

Het Personenregister kinderopvang (PRK) is een overzicht van iedereen die werkt of woont op een adres waar kinderen worden opgevangen. Daarmee is er een continue screening van alle personen die een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig hebben. Bij continue screening wordt dagelijks gekeken of deze mensen strafrechtelijke feiten op hun naam hebben staan nadat de VOG is afgegeven. 

Een VOG is een verklaring die aangeeft dat het gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor de huidige baan. Als uit continue screening blijkt dat een persoon een nieuw strafrechtelijk feit op zijn of haar naam heeft staan, is er sprake van een signaal en mag die persoon niet meer werken totdat hij of zij een nieuwe VOG heeft.

Deze continue screening werd in 2018 ingesteld voor álle medewerkers die een VOG nodig hebben, dus ook stagiairs, uitzendkrachten, vrijwilligers en zelfstandigen. Het register draagt zo bij aan het verder vergroten van de veiligheid in de kinderopvang.

Andere voordelen

De invoering van het personenregister levert ook administratieve voordelen op. Zo is er geen nieuwe VOG nodig bij wisseling van werkgever. Medewerkers hebben alleen bij inschrijving in het personenregister een geldige VOG nodig, daarna niet meer. Stagiairs, uitzendkrachten en vrijwilligers hoeven niet meer iedere twee jaar een VOG aan te vragen. En houders hoeven de papieren VOG van medewerkers niet meer in hun administratie te bewaren. Ook is er geen kopie van de VOG meer nodig bij een aanvraag tot exploitatie van een kinderopvangvoorziening bij de gemeente.

Wie moet zich inschrijven?

 • bestuurders en houders van kinderopvangorganisaties
 • gastouders en hun volwassen huisgenoten
 • vaste en tijdelijke medewerkers in loondienst
 • administratief personeel met toegang tot gegevens van kinderen
 • uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers en zelfstandigen
 • iedereen die woont op een opvanglocatie of er structureel aanwezig is tijdens opvanguren.

Structureel aanwezig: richtlijn

Iemand is structureel aanwezig als hij minstens 1 keer in de 3 maanden een halfuur op de locatie is. Dat geldt bijvoorbeeld voor de schoonmaakster of de buurvrouw die wekelijks tijdens opvanguren op bezoek komt.

Inschrijven in 2 stappen

 1. Inschrijven met een geldige VOG. Dit doet de inschrijfplichtige zelf.
 2. Koppelen aan de kinderopvangorganisatie of het gastouderbureau. Dit doet de kinderopvangorganisatie of het gastouderbureau.

Zonder inschrijving niet werken

Inschrijven en koppelen zijn voorwaarden om te mogen werken in de kinderopvang. De houder van de kinderopvang is verantwoordelijk voor de inschrijving en koppeling van alle inschrijfplichtigen binnen zijn organisatie. Als dit niet op tijd gebeurt, kan de houder een boete krijgen van de gemeente.

VOG en continue screening

Het screenen verloopt als volgt:

 • De inschrijfplichtige moet bij inschrijving het kenmerk van zijn VOG doorgeven. Zo controleren we of iemand strafbare feiten heeft gepleegd die niet samengaan met werken in de kinderopvang.
 • De Justitiële Informatiedienst (Justid) controleert daarna dagelijks of de geregistreerde persoon zo’n strafbaar feit heeft gepleegd. Is dit het geval, dan krijgt DUO een signaal.
 • DUO informeert de GGD, de GGD informeert de kinderopvangorganisatie of het gastouderbureau.
 • De inschrijfplichtige moet een nieuwe VOG aanvragen. Zonder nieuwe VOG mag deze persoon niet meer werken in de kinderopvang.

Op justis.nl vindt u meer informatie over continue screening.

Wie heeft toegang tot het register?

Het personenregister is niet openbaar. Wie ingeschreven staat, kan altijd zijn gegevens inzien. Verder mogen de volgende instanties gebruikmaken van het register:

 • Justid. Deze dienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie gebruikt het register voor de continue screening.
 • De kinderopvangorganisatie waaraan iemand gekoppeld is. Die kan de naam, geboortedatum, het burgerservicenummer en het kenmerk van de VOG zien.
 • De GGD. De GGD gebruikt het register om te controleren of iedereen op de opvanglocatie ingeschreven staat.
 • DUO. DUO beheert het register en handelt de signalen uit de continue screening af.

  Scroll naar boven