CAO Kinderopvang

In een CAO (collectieve arbeidsovereenkomst)  worden afspraken gemaakt tussen werkgeversorganisaties en de vakbonden namens de werknemers. Een CAO kan AVV (Algemeen verbindend verklaard) worden door de overheid als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. In dat geval is de CAO geldig voor de branche en zullen alle werkgevers in de branche deze CAO moeten toepassen. Er zijn ook bedrijfs CAO’s die alleen gelden voor één speicifiek bedrijf. 

In een CAO staan dan afspraken over bijvoorbeeld salaris, vakantie- en verlofuren, functies en veel meer.

In de kinderopvangbranche is sinds 1 juli 2021 sprake van 2 verschillende CAO’s, de CAO Kinderopvang 2021-2022 en de CAO MKMB Kinderopvang 2021-2023. KSH Kinderopvang volgt hierbij de CAO Kinderopvang 2021-2022. De volledige tekst is hier te downloaden.

 

    Scroll naar boven