Diplomalijst pedagogisch medewerker – bijlage I

Bijlage I , behorend bij bijlage 13.1 Kwalificatie-eis pedagogisch medewerker 

Hieronder staat de lijst met diploma’s11 die kwalificeren voor pedagogisch medewerker in de dagopvang, de peuteropvang en/of de buitenschoolse opvang (bso).

Ook de diploma’s die uitsluitend kwalificeren in combinatie met aanvullend bewijs staan in de lijst.

Het gaat om diploma’s van beroepsopleidingen. En het diploma moet zijn behaald bij een onderwijsinstelling die aan de volgende eisen voldoet:

  • De eisen die de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) aan deze opleiding stelt of
  • De eisen die de Wet Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs (WHW) aan deze opleiding stelt of
  • De eisen die de vroegere Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en de vroegere Wet op het hoger beroepsonderwijs (WHBO) stelden aan het middelbaar beroepsonderwijs en aan het hoger beroepsonderwijs

Er staan verschillende codes in de diplomalijst. De codes betekenen het volgende:

  • voor de dagopvang, de peuteropvang en de buitenschoolse opvang (bso)

 A1 = Het diploma kwalificeert.

A2 = Het diploma kwalificeert uitsluitend in combinatie met aanvullend bewijs.

Binnen A2 zijn er vier diplomagroepen: groep 1 tot en met 4. Wat als aanvullend bewijs geldt hangt af van de groep waarin een diploma valt binnen A2. Het overzicht van de aanvullende bewijzen per diplomagroep staat op www.kinderopvang-werkt.nl.

  • alleen voor de buitenschoolse opvang (bso)

B1 = Het diploma kwalificeert.

B2 = Het diploma kwalificeert uitsluitend in combinatie met aanvullend bewijs.

Het overzicht van de aanvullende bewijzen voor B2 staat op www.kinderopvang-werkt.nl.

MBO niveau 3

Diplomalijst   
DiplomaValt onderAls aanvullend bewijs is vereist
    
  dagopvang en peuteropvang volgens lijst van categoriebuitenschoolse opvang (bso) volgens lijst van categorie
MBO niveau 3   
Allround hospitality medewerkerB2 B2
Allround medewerker watersportindustrieB2 B2
Aqua & leisure hostB1  
Begeleider gehandicaptenzorgA2 en B1A2 groep 3 
Begeleider specifieke doelgroepenA2 en B2A2 groep 3A2 Groep 3 en B2
Brancheopleiding Ervaren PeuterspeelzaalleidsterA1  
Brancheopleiding leidster kinderopvangA1  
Dierverzorger recreatiedierenB2 B2
Gehandicaptenzorg (GHZ)A2 en B2A2 groep 3A2 Groep 3 en B2
Instructeur paardensport IIIB2 B2
Leidster KindercentraA1  
Leisure & hospitality hostB1  
Maatschappelijk Verzorgende-IG plusA2 en B2A2 groep 3A2 Groep 3 en B2
Medewerker food en hospitalityB2 B2
Medewerker maatschappelijke zorgA2 en BA2 groep 3 
Opleiding Pedagogisch Medewerker (van Stichting opleidingen voor de ambulante zwakzinnigenzorgA2 en B2A2 groep 3A2 Groep 3 en B2
Opzichter/uitvoerder groene ruimteB2 B2
Pedagogisch medewerker 3 kinderopvangA1  
Pedagogisch medewerker KinderopvangA1  
Pedagogisch Werker 3 kinderopvangA1  
Pedagogisch Werker niveau 3A1  
Sociaal DienstverlenerA2 en B2A2 groep 4A2 Groep 4 en B2
Sociaal Pedagogisch Werker 3A1  
Sport en bewegen (mbo-3)B1  
Sport- en bewegingsleider (mbo-3)B1  
Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatieB2 B2
Vakbekwaam medewerker paardensport en -houderijB2 B2
Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB)A1  
Verzorg(st)er ZwakzinnigenzorgA2 en B2A2 groep 3A2 Groep 3 en B2
Vitaliteitsbegeleider in zorg en welzijnB2 B2
Werkbegeleider zorgbedrijf dierhouderijB1  
Zelfstandig beroepsbeoefenaar paardenhouderij en paardensportB2 B2
Zelfstandig medewerker leisure & hospitalityB1  
Zelfstandig medewerker travel & hospitalityB2 B2
Zelfstandig Werkend Medewerker RecreatieB2 B2

MBO niveau 4

Diplomalijst   
DiplomaValt onderAls aanvullend bewijs is vereist
    
  dagopvang en peuteropvang volgens lijst van categoriebuitenschoolse opvang (bso) volgens lijst van categorie
MBO niveau 4   
    
Activiteitenbegeleider (mbo)A2 en B1A2 groep 1 
Activiteitenbegeleiding (mbo)A2 en B1A2 groep 1 
Agogisch medewerker GGZA2 en B1A2 groep 3 
Agogisch WerkA2 en B1A2 groep 1 
Akte hoofdleidster kleuteronderwijsA2 en B1A2 groep 2 
Akte Kleuterleidster AA2 en B1A2 groep 2 
Akte Kleuterleidster BA2 en B1A2 groep 2 
Allround coördinator-instructeur buitensportB1  
Aqua & leisure executiveB1  
ArbeidstherapieB1  
Bedrijfsleider paardensport en -houderijB2 B2
Bedrijfsleider/manager PaardenhouderijB2 B2
BezigheidstherapieB2 B2
CIOS algemeen sportleider/sterB1  
Coördinator buurt, onderwijs en sportB1  
Coördinator sport- en bewegingsagogieB1  
Coördinator sport, bewegen en gezondheidB1  
Coördinator sportinstructie, training en coachingB1  
Cultureel WerkA2 en B1A2 groep 3 
Gespecialiseerd pedagogisch medewerkerA1  
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvangA1  
Inrichtingswerk (mbo)A2 en B1A2 groep 1 
Instructeur mbo (mbo)B1  
Instructeur paardensport en -houderijB1  
Instructeur paardensport IVB1  
Kinderverzorging en Opvoeding (mbo)A1  
Kinderverzorging/JeugdverzorgingA1  
Kleuterzorg (Federatie van medische kleuterdagverblijven in Nederland)A2 en B1A2 groep 2 
Kleuterzorg, medisch kleuterdagverblijf ArnhemA2 en B1A2 groep 2 
Kultureel WerkA2 en B1A2 groep 3 
Kunstopleiding (verzamelnaam van opleidingenB2 B2
Leidinggevende leisure & hospitalityB1  
Leidinggevende travel & hospitalityB2 B2
Leisure & hospitality executiveB1  
Maatschappelijk zorgprofessional plusA2 en B2A2 groep 3A2 Groep 3 en B2
Manager natuur en recreatieB2 B2
Manager paardensportbedrijfB2 B2
Mbo-Verpleegkundige gehandicaptenzorg (GHZ)A2 en B2A2 groep 3A2 Groep 3 en B2
Medewerker kinderopvang, onderwijs en bewegenA1  
Medewerker volwassenenwerkA2 en B2A2 groep 3A2 Groep 3 en B2
Meewerkend horeca ondernemerB2 B2
Middenkaderfunctionaris RecreatieB2 B2
Ondernemer/manager recreatiedierenB2 B2
OnderwijsassistentA1  
Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs)A1  
Opleiding heilpedagogisch groepsleiderA2 en B2A2 groep 3A2 Groep 3 en B2
Pedagogisch medewerker 4 JeugdzorgA1  
Pedagogisch medewerker 4 kinderopvangA1  
Pedagogisch Werker 4 JeugdzorgA1  
Pedagogisch Werker 4 KinderopvangA1  
Pedagogisch Werker niveau 4A1  
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorgA2 en B1A2 groep 3 
Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepenA2 en B2A2 groep 3A2 Groep 3 en B2
Persoonlijk begeleider zorgboerderijA2 en B1A2 groep 3 
PraktijkopleiderB2 B2
Residentieel werk (mbo)A2 en B1A2 groep 1 
Sociaal Agogisch IIA2 en B2A2 groep 4A2 Groep 4 en B2
Sociaal Agogisch II (MBO SAII) afstudeerrichting Kultureel werkA2 en B1A2 groep 3 
Sociaal Cultureel WerkA2 en B1A2 groep 3 
Sociaal DienstverlenerA2 en B2A2 groep 4A2 Groep 4 en B2
Sociaal Pedagogisch Medewerker (SPW, lang of onder WEB)A1  
Sociaal Pedagogisch Werk (SPW, lang of onder de WEB)A1  
Sociaal Pedagogisch Werker (SPW, lang ofA1  
Sociaal Pedagogisch Werker 4A1  
Sociaal WerkerA2 en B1A2 groep 3 
Sociaal-agogisch II (MBO-SA-II) richting (semi)residentiele hulpverleningA2 en B1A2 groep 1 
Sociaal-cultureel Werker (SCW)A2 en B1A2 groep 3 
Sociaal-maatschappelijk dienstverlenerA2 en B2A2 groep 4A2 Groep 4 en B2
Sociale arbeid (SA, SA II of SA 2)B1  
Sociale Dienstverlening (SD, SA, SAI of SA1)A2 en B2A2 groep 4A2 Groep 4 en B2
Sport en bewegen (mbo-4)B1  
Sport- en bewegingscoördinatorB1  
Sport- en bewegingscoördinator/ AgoogB1  
Sport- en bewegingscoördinator/ BOS-medewerkerB1  
Sport- en bewegingscoördinator/ Operationeel sport- en bewegingsmanagerB1  
Sport- en bewegingscoördinator/ Trainer/CoachB1  
Sport- en bewegingscoördinator/BewegingsagoogB1  
Sport- en bewegingsleider (mbo-4)B1  
Technisch OnderwijsassitentB2 B2
ThuisbegeleiderA2A2 groep 4A2 groep 4
Vakexpert voeding en voorlichtingB2 B2
Verdere Scholing in Dienstverband (VSID), richting kinderdagverblijvenA2 en B2A2 groep 3A2 Groep 3 en B2
Verpleegkunde ZA2 en B2A2 groep 3A2 Groep 3 en B2
Z-VerpleegkundigeA2 en B2A2 groep 3A2 Groep 3 en B2

HBO Associate Degree

Diplomalijst   
DiplomaValt onderAls aanvullend bewijs is vereist
    
  dagopvang en peuteropvang volgens lijst van categoriebuitenschoolse opvang (bso) volgens lijst van categorie
Hbo Associate Degree   
    
ChildcareA1  
Didactisch Educatief ProfessionalA2 en B1A2 groep 3 
Educatie en Kennismanagement Groene Sector BloemsierkunstB1  
Educatief Professional BeroepsonderwijsB1  
JeugdwerkerA1  
Kinderopvang (associate degree)A1  
Kunstopleiding (verzamelnaam van opleidingenB2 B2
Onderwijsondersteuner Educatie en Kennismanagement Groene SectorB1  
Onderwijsondersteuner Gezondheidszorg en WelzijnB1  
Onderwijsondersteuner OmgangskundeB1  
Onderwijsondersteuner Zorg & WelzijnB1  
Pedagogical Educational AssistantA1  
Pedagogisch Educatief MedewerkerA1  
Pedagogisch Educatief ProfessionalA1  
Pedagogisch Professional Kind en EducatieA1  
Service, Welzijn & ZorgA2 en B2A2 groep 4A2 Groep 4 en B2
Sociaal Werk in de ZorgA2 en B2A2 groep 4A2 Groep 4 en B2
Sociaal Werk zonder keuzemodule Opvoeden in brede contextA2 en B2A2 groep 3A2 Groep 3 en B2
Sociaal Werk, met keuzemodule Opvoeden in brede context (associate degree)A1  
Sport (associate degree)B1  
Sport, Gezondheid en Management (associate degree)B1  

HBO Bachelor

Diplomalijst   
DiplomaValt onderAls aanvullend bewijs is vereist
    
  dagopvang en peuteropvang volgens lijst van categoriebuitenschoolse opvang (bso) volgens lijst van categorie
Hbo bachelor   
Activiteitenbegeleiding (hbo)A2 en B1A2 groep 1 
Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding)A2 en B1A2 groep 1 
Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es)A2 en B1A2 groep 1 
Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijsA2 en B1A2 groep 1 
Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es)A2 en B1A2 groep 1 
Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es)A2 en B1A2 groep 1 
Akte van bekwaamheid NXXB1  
Aktiviteitenleidersopleiding (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)A2 en B1A2 groep 1 
Bewegingsagogie/Psychomotorische TherapieB1  
Creatieve therapie (geen Mikojel)A1  
Creatieve therapie (via Mikojel)A2 en B1A2 groep 3 
Creatieve Therapie Muziek (geen Mikojel)A1  
Cultureel WerkA2 en B1A2 groep 3 
Culturele en Maatschappelijke VormingA2 en B1A2 groep 3 
DanstherapieB1  
Educatie en Kennismanagement Groene SectorB1  
Educatieve therapie (van Mikojel)A2 en B1A2 groep 1 
Getuigschrift Hoger Beroepsonderwijs Bekwaamheidsonderzoek interim-wet zij-instroom primair onderwijsA1  
Getuigschrift Zij-instroom in het Beroep Leraar Primair Onderwijs\A1  
Hogere sociaal pedagogische opleiding leid(st)er op het terrein van jeugdvorming en volksontwikkelingA2 en B1A2 groep 3 
Inrichtingswerk (hbo)A2 en B1A2 groep 1 
JeugdwelzijnswerkA2 en B1A2 groep 3 
Kinderverzorging en Opvoeding (hbo)A1  
Kreatief edukatief WerkA2 en B1A2 groep 1 
Kultureel WerkA2 en B1A2 groep 3 
Kunstopleiding, niet zijnde een docentenrichting (verzamelnaam van opleidingen)B2 B2
Kunstzinnig vormende opleiding (docentenrichting binnen kunstonderwijs of kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding) (verzamelnaam) hbo-bachelorniveauB1  
Kunstzinnige therapieA1  
Leraar BasisonderwijsA1  
Leraar lichamelijke oefeningB1  
Leraar lichamelijke opvoedingB1  
Leraar Primair OnderwijsA1  
Leraren-/docentenopleiding of ander bewijs onderwijsbevoegdheid primair-,voortgezet- en eroepsonderwijs (verzamelnaam van opleidingen)B1  
Lerarenopleiding OmgangskundeB1  
Lerarenopleiding PedagogiekA1  
Lerarenopleiding Verzorging/GezondheidskundeB1  
Lerarenopleiding Verzorging/HuishoudkundeB1  
Maatschappelijk WerkA2 en B2A2 groep 4A2 Groep 4 en B2
Maatschappelijk Werk en DienstverleningA2 en B2A2 groep 4A2 Groep 4 en B2
MuziektherapieB1  
OnderwijsmanagementB2 B2
OpleidingskundeB2 B2
Pedagogiek (hbo-bachelor)A1  
Pedagogiek MO AB1  
Pedagogisch Management Kind en EducatieA1  
Pedagogisch management kinderopvangA1  
Pedagogische AcademieA1  
Psychologie zonder specialisatie gericht op kinderen, jeugd en/of onderwijsA2 en B2A2 groep 4A2 Groep 4 en B2
Psychologie, met specialisatie gericht op kinderen, jeugd en/of onderwijsA1  
Psychomotorische Therapie en BewegingsagogieB1  
Sociaal kunstzinnige therapieA1  
Sociaal Pedagogische HulpverleningA1  
Sociaal Werk zonder afstudeerrichting/profiel/programma Jeugd, Jeugdzorgwerker, Sociaal Pedagoog, Social Educational Care of Cultureel Maatschappelijk AgoogA2 en B2A2 groep 3A2 Groep 3 en B2
Social Educational CareA1  
Social Work zonder afstudeerrichting/profiel/programma Jeugd, Jeugdzorgwerker, Sociaal Pedagoog, Social Educational Care of Cultureel Maatschappelijk AgoogA2 en B2A2 groep 3A2 Groep 3 en B2
Social Work, afstudeerrichting Cultureel Maatschappelijk AgoogA2 en B1A2 groep 3 
Social Work, programma Social Educational CareA1  
Social Work/Sociaal Werk, afstudeerrichting/profiel Sociaal PedagoogA1  
Social Work/Sociaal Werk, profiel Jeugd of JeugdzorgwerkerA1  
Sport en bewegen (hbo)B1  
Sport- en bewegingseducatieB1  
Sport, Gezondheid en Management (hbo-bachelor)B1  
Sport, Management en OndernemenB2 B2
Sportkunde (hbo)B1  
SportmanagementB2 B2
Theater, afstudeerrichting Theatre and Education / Theater en EducatieB1  
Toegepaste Psychologie zonder specialisatie gericht op kinderen, jeugd en/of onderwijsA2 en B2A2 groep 4A2 Groep 4 en B2
Toegepaste Psychologie, met specialisatie gericht op kinderen, jeugd en/of OnderwijsA1  
Vaktherapie (hbo)A1  

Scroll naar boven