Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Medewerkers in de kinderopvang (zoals kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouders) moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben.

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af.

Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties). Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiƫle verleden van een natuurlijk persoon (NP) of rechtspersoon (RP). Om een baan te kunnen krijgen is het in veel gevallen nodig om een VOG te kunnen overleggen. Voor sommige branches zoals de kinderopvang is dit zelfs (wettelijk) verplicht.

Je krijgt in ieder geval een VOG als je geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

AanvragenĀ Verklaring Omtrent het Gedrag

Je kan een VOG op drie manieren aanvragen.

  1. Digitaal aanvragen : Het is alleen mogelijk een VOG digitaal aan te vragen als de aanvraag digitaal is klaargezet door de organisatie die de VOG van jou verlangt. Als je bij Kinder Service Hotels in dienst treedt zorgen wij natuurlijk voor deze digitale aanvraag.
  2. Aanvragen via de gemeente : Je vraagt een VOG via de gemeente aan door een volledig ingevuld aanvraagformulier in te dienen bij de afdeling Burger-/Publiekszaken van de gemeente waar je staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Je ontvangt dit formulier van degene die je vraagt een VOG te overleggen. Meestal is dat de (toekomstige) werkgever.
  3. Aanvragen via Justis wanneer u niet staat ingeschreven in de BRP : Als je niet voorkomt in de Basisregistratie Personen (BRP), of als je geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, moet de VOG rechtstreeks bij Justis aanvraagd worden.

Scroll naar boven