Eisen goedgekeurde scholingen voor werken met 0–jarigen – bijlage V

Bijlage V – Behorend bij bijlage 13.1 Kwalificatie-eis pedagogisch medewerker 

Voor een pedagogisch medewerker die werkt met 0-jarigen gaat per 1 januari 2025 een extra eis gelden. Naast een opleidingsachtergrond die kwalificeert voor de dagopvang.

Per 1 januari 2025 moeten alle beroepskrachten die werken met 0-jarigen bewijzen dat zij een scholing hebben gevolgd die goedgekeurd is door cao-partijen. Dat bewijs kan een diploma, certificaat, cijferlijst of studiepuntenoverzicht zijn.

Goedgekeurde scholingen

Op www.kinderopvang-werkt.nl staat de lijst met goedgekeurde scholingen.

Voor iedere goedgekeurde scholing geldt het volgende:

 • Bevat de leerdoelen specifieke scholing werken met 0-jarigen (zie verderop)
 • Heeft een studiebelasting van ten minste twintig uur
 • Leidt tot een schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat de leerdoelen zijn bereikt

De lijst met goedgekeurde scholingen kan de komende jaren groeien. Ook goedgekeurde scholingen die niet meer kunnen worden gevolgd, blijven op de lijst staan.

De cao-partijen kunnen besluiten een scholing van de lijst af te halen. Dat kan als de aanbieder van een scholing zich niet goed houdt aan de voorwaarden voor een goedgekeurde scholing. Voor een pedagogisch medewerker die zo’n scholing heeft gedaan, heeft dat geen gevolgen. Haar schriftelijk bewijs van de scholing blijft geldig. Zij hoeft dus niet opnieuw een scholing te doen om te mogen werken met 0-jarigen.

Leerdoelen specifieke scholing werken met 0-jarigen

De leerdoelen zijn uitgesplitst in kennis en vaardigheden:

Kennis van 0-jarigen:

 • de ontwikkeling van het babybrein en de invloed hiervan op het gedrag
 • de cognitieve, taal-, fijne en grove motorische, zintuiglijke en de sociaal-emotionele ontwikkeling
 • de mijlpalen gerelateerd aan de cognitieve, taal-, fijne en grove motorische, zintuiglijke en de sociaal-emotionele ontwikkelingsgebieden
 • spel- en ontwikkelingsmaterialen die geschikt zijn voor 0-jarigen
 • de fysieke ontwikkeling.

Vaardigheden voor het werken met 0-jarigen:

 • kan 0-jarigen op een respectvolle manier verzorgen met als uitgangspunt de eigen inbreng van de baby
 • kan (contact)initiatieven (verbale en non-verbale) van 0-jarigen herkennen en hierop adequaat reageren
 • kan tiltechnieken toepassen op een voor 0-jarige respectvolle en ergonomisch verantwoorde manier
 • kan inspelen op het individuele slaap- waakritme
 • kan interacties tussen baby’s onderling stimuleren en begeleiden
 • kan antwoorden geven op vragen van ouders over ontwikkeling en welbevinden
 • kan kansen signaleren, creëren en benutten om passende activiteiten, spel- en ontwikkelingsmaterialen aan te bieden.

Afspraken akkoord Innovatie Kwaliteit Kinderopvang

In het IKK-akkoord is afgesproken dat werkgevers vanaf 1 januari 2018 investeren in specifieke scholing voor babyopvang. Vóór 1 januari 2025 hebben alle pedagogisch medewerkers die met 0-jarigen werken deze specifieke scholing gevolgd.

De cao-partijen ondersteunen werkgevers en werknemers om:

 • de scholing zoveel mogelijk gelijk te verdelen over de jaren vanaf 2018
 • en goede kwaliteit en effectiviteit te bereiken.

De cao-partijen houden jaarlijks bij hoe het staat met deze twee punten.

Informatie voor aanbieders van scholingen

Op www.kinderopvang-werkt.nl staat voor aanbieders het servicedocument Scholing werken met 0-jarigen. Met een toelichting op de procedure en de voorwaarden voor goedkeuring.

Privacyvoorkeur centrum

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

_gat - werkenbijksh.nl - 1 dag; _gid - werkenbijksh.nl - 2 jaar; _ga - werkenbijksh.nl - 1 maand; gdpr[allowed_cookies] - werkenbijksh.nl - 1 jaar; gdpr[consent_types] - werkenbijksh.nl - 1 jaar;

Advertising

Google Analytics

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Google Analytics blokkeren:
Als je het script van Google Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kun je hieronder een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden. Met deze plugin telt jouw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Downloaden opt-out plugin : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

collect,__utma

Social Media

Op onze website tonen we vacatures en andere content die je via een button kunt promoten en delen via sociale netwerken. Voor het functioneren van deze buttons plaatsen social-media-bedrijven, zoals Twitter, Facebook, YouTube en Google, cookies, zodat ze jou kunnen herkennen wanneer je bent ingelogd op dat sociale netwerk. Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina die je deelt. Voor meer informatie over de gegevens die social-media-bedrijven verzamelen, verwijzen wij naar de privacy verklaringen van deze bedrijven. Deze kunnen regelmatig wijzigen (zie de opt-out links hieronder)

diverse cookies, zie specificatie
1 fr - facebook.com - 3 maanden;
1 ct0 - .twitter.com - 1 dag 2 guest_id - .twitter.com - 2 jaar 3 personalization_id - .twitter.com - 2 jaar 4 _twitter_sess - .twitter.com - onbekend
1 NID - .google.com - 6 maanden;
1 _ga .linkedin.com 2 jaar; 2 bspNotice www.linkedin.com 2 maanden; 3 lidc .linkedin.com 1 dag; 4 bcookie .linkedin.com 2 jaar; 5 bscookie .www.linkedin.com 2 jaar; 6 lang .linkedin.com onbekend; 7 _gat .linkedin.com 1 dag; 8 JSESSIONID .www.linkedin.com onbekend;
1 _gid - .telegram.org 2 dagen; 2 _gat 1 .telegram.org 1 dag; 3 _ga - .telegram.org 2 jaren; 4 stel_ssid - telegram.org 1 dag;

Scroll naar boven