HBO-opleiding Pedagogiek

De HBO-opleiding Pedagogiek duurt 4 jaar en is te volgen in voltijd en deeltijd.

Wat leer je?
Ouders, leraren en instellingen kunnen behoefte hebben aan ondersteuning bij de opvoeding van kinderen en jongeren in normale en complexe opvoedsituaties. De opleiding Pedagogiek vormt je tot professioneel opvoedkundige die deze ondersteuning bij opvoedingsvragen biedt. 

Theorie
In de opleiding wordt theorie veelal meteen gekoppeld aan praktijksituaties. Je leert complexe problemen te analyseren en behandelplannen op te stellen.
Je bagage krijg je door onder meer de volgende vakken:

 • pedagogiek
 • dramatische vorming
 • ontwikkelingspsychologie
 • gezinsbegeleiding
 • gesprektechniek
 • voorlichting en educatie

Praktijk
Bij de meeste onderwijsinstellingen loop je vanaf het tweede jaar stage. Soms zijn er in het eerste jaar al snuffelstages. Je maakt kennis met de diverse concrete werksituaties van pedagogen en ontdekt hoe je zelf in die situaties handelt. De praktijkervaring die je opdoet, is ook nuttig bij het kiezen van een afstudeer(keuze)richting.

Keuzemogelijkheden
De opleiding biedt diverse mogelijkheden tot differentiatie. Voorbeelden zijn:

 • ontwikkelen van videohometrainingen
 • educatief beleid
 • achterstandsbeleid allochtonen
 • kinderopvangpedagogiek
 • jeugdzorg
 • pedagogische hulpverlening en jeugdbeleid
 • kind met handicap
 • kinderpsychiatrie
 • onderwijszorg

Diploma’s
Om tot de opleiding Pedagogiek toegelaten te worden, heb je één van de volgende diploma’s nodig:
– VWO
– HAVO
– MBO (niveau 4)

Welk instroomprofiel?
Met de volgende instroomprofielen word je toegelaten:
– Natuur en Techniek
– Natuur en Gezondheid
– Cultuur en Maatschappij
– Economie en Maatschappij

Vrijstellingen
Hoewel elk MBO-diploma op niveau 4 recht geeft op toelating, sluiten bepaalde vooropleidingen beter aan op Pedagogiek dan andere. In sommige gevallen kom je ook in aanmerking voor vrijstellingen, bijvoorbeeld met de opleiding Sociaal Pedagogisch Werker niveau 4 of:

Ook met een verwante (propedeuse van een) HBO- of universitaire opleiding kun je vrijstellingen krijgen. Dat kan maar liefst 2 jaar studieduurverkorting opleveren. Denk aan bijvoorbeeld Pabo of:

Informeer bij de hogeschool voor de precieze vooropleidingseisen om vrijstellingen te krijgen.

Waar
Je kunt de HBO-opleiding Pedagogiek op diverse plaatsen in Nederland volgen, onder andere :

 • www.dehaagsehogeschool.nl  De Haagse Hogeschool in Den Haag. Pedagogiek: voltijd
 • www.driestar-educatief.nl Driestar Hogeschool in Gouda, Barneveld, Kapelle. Pedagogiek: deeltijd
 • www.fontys.nl Fontys Hogescholen in diverse plaatsen in Nederland. Pedagogiek: voltijd, deeltijd
 • www.han.nl Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) in Arnhem, Nijmegen. Pedagogiek: voltijd, deeltijd
 • www.hogeschoolrotterdam.nl Hogeschool Rotterdam in Rotterdam. Pedagogiek: voltijd
 • www.hu.nl Hogeschool Utrecht in Utrecht en Amersfoort. Pedagogiek: voltijd (lotingsprocedure), deeltijd
 • www.hva.nl Hogeschool van Amsterdam (HvA) in Amsterdam. Pedagogiek: voltijd, deeltijd
 • www.hz.nl HZ University of Applied Sciences in Vlissingen. Pedagogiek: voltijd
 • www.inholland.nl Hogeschool Inholland in diverse plaatsen in de Randstad. Pedagogiek: voltijd
 • www.nhl.nl NHL Hogeschool in Leeuwarden, Terschelling, Groningen, Zwolle. Pedagogiek: voltijd, deeltijd
 • www.windesheimflevoland.nl Windesheim Flevoland in Almere. Pedagogiek: voltijd (vanaf 2017-2018 valt deze opleiding onder Social Work)

Scroll naar boven