Kwalificatie-eis pedagogisch coach

Voor de functie van pedagogisch beleidsmedewerker/coach en pedagogisch coach is een pedagogische opleidingsachtergrond vereist. Een medewerker voldoet aan deze eis als ze in het bezit is van:

 • een diploma, getuigschrift of graad ( Bij hbo- en universitaire opleidingen wordt een diploma meestal getuigschrift of graad genoemd.) van een opleiding onder A

of

 • een schriftelijk bewijs van een opleidingsachtergrond volgens B

A           Diploma van een opleiding volgens A1, A2, A3, A4 of A5

A1         Diploma van Associate degree:

 • Childcare
 • Jeugdwerker
 • Kinderopvang
 • Pedagogical Educational Assistant
 • Pedagogisch Educatief Medewerker
 • Pedagogisch Educatief Professional
 • Pedagogisch Professional Kind en Educatie
 • Sociaal Werk, met keuzemodule Opvoeden in brede context

A2         Diploma/getuigschrift/graad van hbo-opleiding op bachelor-niveau:

 • Lerarenopleiding Pedagogiek
 • Pedagogiek
 • Pedagogisch Management Kind en Educatie
 • Pedagogisch management Kinderopvang
 • Psychologie
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
 • Social Educational Care
 • Social Work, programma Social Educational Care.
 • Social Work/Sociaal Werk, afstudeerrichting/profiel Sociaal Pedagoog
 • Social Work/Sociaal Werk, profiel Jeugd of Jeugdzorgwerker
 • Toegepaste psychologie

A3         Diploma/getuigschrift/graad van universitaire opleiding op bachelor-niveau in:

 • Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken
 • Ontwikkelingspsychologie
 • Pedagogiek
 • Pedagogische en andragogische wetenschappen
 • Pedagogische wetenschappen
 • Pedagogische wetenschappen en onderwijskunde
 • Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs
 • Psychologie, afstudeerrichting biologische psychologie
 • Psychologie, afstudeerrichting Cognitieve psychologie 
 • Psychologie, afstudeerrichting Ontwikkelingspsychologie
 • Psychologie, afstudeerrichting Ontwikkelings- en onderwijspsychologie

A4         Diploma/getuigschrift/graad van een master (hbo of universitair) in:

 • Child and Educational Studies
 • Child Development and Education
 • Education
 • Education and Child Studies
 • Educational Needs
 • Educational Science: Learning in Interaction
 • Educational Sciences: Normal and Deviant Patterns of Attachment and Self Regulated Learning
 • Educational Sciences: Parenting, Education and Child Development
 • Expertleerkracht Primair Onderwijs
 • Hogere kaderopleiding pedagogiek
 • Jeugdstudies
 • Jeugdzorg
 • Kinder- en jeugdpsychologie
 • Leiderschap en Innovatie Kind en Educatie
 • Leraar Speciaal Onderwijs
 • Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken
 • Onderwijspedagogiek
 • Orthopedagogiek
 • Orthopedagogiek: Gezin en gedrag
 • Pedagogiek
 • Pedagogische Wetenschappen
 • Pedagogy and Education
 • Special Educational Needs
 • Toegepaste Psychologie voor Professionals, specialisatie Kinder- en jeugdpsychologie

A5         Een buitenlands diploma dat gelijkwaardig is aan een Nederlands diploma dat bij A1, A2 , A3 of A4 staat

Er zijn twee manieren om die gelijkwaardigheid te bewijzen:

 • met een gewaarmerkte brief van het IDW (Internationale DiplomaWaardering: idw.nl)

of

 • met een verklaring van DUO (duo.nl)

B. Een diploma, getuigschrift, IDW-waardering, DUO-verklaring en bewijs van scholing in coaching en/of pedagogiek kinderen 0-13 jaar

Een medewerker voldoet aan deze eis als zij een diploma, getuigschrift, IDW-waardering of DUO-verklaring heeft:

 • van een beroepsopleiding op minimaal-niveau mbo-4 dat zonder aanvullend bewijs (Zie bijlage I voor de diplomalijst pedagogisch medewerker.)  kwalificeert voor pedagogisch medewerker in de dagopvang, de peuteropvang en/of de buitenschoolse opvang (bso)

of

 • van een docentenopleiding vanaf hbo-niveau en
 • zij een schriftelijk bewijs* heeft van gevolgde scholing in pedagogiek kinderen 0-13 jaar en/of coaching.

* Schriftelijk bewijs betekent:

 • Certificaat van een branche-erkende scholing in pedagogiek kinderen 0-13 jaar en/of coaching.
 • Certificaat of ander schriftelijk bewijs van een minor/afstudeerrichting/keuzevak/keuzedeel in pedagogiek kinderen 0-13 jaar en/of coaching.

Op Kinderopvang-Werkt staan de lijsten met de schriftelijke bewijzen die voldoen.

Meer informatie over de branche-erkende scholingen voor pedagogiek kinderen 0-13 jaar en coaching staat in bijlage VI.

Overgangsbepaling kwalificatie-eis pedagogisch beleidsmedewerker/coach en pedagogisch coach

Deze overgangsbepaling is bedoeld voor wie een diploma heeft op minimaal niveau mbo-4 dat per 1 juli 2018 is vervallen voor pedagogisch medewerker. Zij voldoet aan de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker/coach en pedagogisch coach als zij:

 • voor 1 januari 2019 werkte als pedagogisch beleidsmedewerker/coach of pedagogisch coach en
 • zij deze functie direct vóór 1 januari 2019 of daarna niet langer dan een jaar heeft onderbroken en
 • zij schriftelijk bewijs*18 heeft van gevolgde scholing in pedagogiek kinderen 0-13 jaar en/of coaching

  Scroll naar boven