Bijlage VI – Branche-erkende scholingen pedagogiek en coaching

Behorend bij bijlage 13.2 Kwalificatie-eis pedagogisch beleidsmedewerker/coach en pedagogisch coach 

Branche-erkende scholingen voor pedagogisch beleidsmedewerker/coach en pedagogisch coach

Op Kinderopvang-Werkt staat de lijst met branche-erkende scholingen in pedagogiek kinderen 0-13 jaar en in coaching.

Voor iedere branche-erkende scholing geldt het volgende:

 • Is goedgekeurd door cao-partijen
 • Bevat de leerdoelen pedagogiek kinderen 0-13 jaar en/of de leerdoelen coaching (zie verderop)
 • Leidt tot een certificaat waaruit blijkt dat de leerdoelen zijn bereikt.

De lijst met branche-erkende scholingen kan de komende jaren groeien. Ook branche-erkende scholingen die niet meer kunnen worden gevolgd, blijven op de lijst staan.

Cao-partijen kunnen besluiten een scholing van de lijst af te halen. Dat kan als de aanbieder van een scholing zich niet goed houdt aan de voorwaarden voor een branche-erkende scholing. Voor de pedagogisch beleidsmedewerker/coach en voor de pedagogisch coach die zo’n scholing heeft gedaan, heeft dat geen gevolgen. Haar certificaat van de scholing blijft geldig.

Leerdoelen branche-erkende scholing voor pedagogisch beleidsmedewerker/coach en pedagogisch coach

Scholing voor pedagogiek 0-13 jaar

De leerdoelen van een branche-erkende scholing in pedagogiek 0-13 jaar zijn:

 • Kennis van pedagogiek kinderopvang 0-13 jaar, waaronder de vier pedagogische doelen van Riksen Walraven en de pedagogische kaders kinderopvang
 • Kennis van de zes interactievaardigheden: sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie, praten & uitleggen, structuur & continuïteit, ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties
 • Kennis van verschillende pedagogische stromingen binnen de kinderopvang
 • Vaardigheid van vertalen pedagogisch beleidsplan naar pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerker
 • Kennis van en vaardigheid in observatietechnieken en registreren hiervan.

Scholing voor coaching

De leerdoelen van een branche-erkende scholing in coaching zijn:

 • Kent en beheerst verschillende gesprekstechnieken
 • Is in staat tot het herkennen en erkennen van verschillende leerstijlen bij medewerkers
 • Heeft kennis van en hanteert feedbackregels
 • Kan ontwikkelingsgerichte feedback geven aan medewerkers
 • Is in staat een vertrouwensband met medewerkers op te bouwen en te onderhouden
 • Zet mogelijkheden en kwaliteiten van de medewerkers zo optimaal mogelijk in
 • Kan confronteren – een spiegel voorhouden
 • Is in staat om op een transparante wijze medewerkers te coachen binnen een hiërarchische relatie
 • Kan knelpunten en/of hiaten in de werkzaamheden, kennis en vaardigheden van pedagogisch medewerkers signaleren en kan coachingsbehoeften achterhalen
 • Kan een (individueel/groepsgericht) coachingsplan opstellen
 • Weet hoe de kwaliteit van het functioneren van medewerkers te bewaken en dit te bespreken met de leidinggevende.

Informatie voor aanbieders van scholingen

Op Kinderopvang-Werkt staat voor aanbieders het Servicedocument branche-erkende scholing. Met een toelichting op de procedure en de voorwaarden voor branche-erkenning.

Privacyvoorkeur centrum

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

_gat - werkenbijksh.nl - 1 dag; _gid - werkenbijksh.nl - 2 jaar; _ga - werkenbijksh.nl - 1 maand; gdpr[allowed_cookies] - werkenbijksh.nl - 1 jaar; gdpr[consent_types] - werkenbijksh.nl - 1 jaar;

Advertising

Google Analytics

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Google Analytics blokkeren:
Als je het script van Google Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kun je hieronder een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden. Met deze plugin telt jouw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Downloaden opt-out plugin : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

collect,__utma

Social Media

Op onze website tonen we vacatures en andere content die je via een button kunt promoten en delen via sociale netwerken. Voor het functioneren van deze buttons plaatsen social-media-bedrijven, zoals Twitter, Facebook, YouTube en Google, cookies, zodat ze jou kunnen herkennen wanneer je bent ingelogd op dat sociale netwerk. Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina die je deelt. Voor meer informatie over de gegevens die social-media-bedrijven verzamelen, verwijzen wij naar de privacy verklaringen van deze bedrijven. Deze kunnen regelmatig wijzigen (zie de opt-out links hieronder)

diverse cookies, zie specificatie
1 fr - facebook.com - 3 maanden;
1 ct0 - .twitter.com - 1 dag 2 guest_id - .twitter.com - 2 jaar 3 personalization_id - .twitter.com - 2 jaar 4 _twitter_sess - .twitter.com - onbekend
1 NID - .google.com - 6 maanden;
1 _ga .linkedin.com 2 jaar; 2 bspNotice www.linkedin.com 2 maanden; 3 lidc .linkedin.com 1 dag; 4 bcookie .linkedin.com 2 jaar; 5 bscookie .www.linkedin.com 2 jaar; 6 lang .linkedin.com onbekend; 7 _gat .linkedin.com 1 dag; 8 JSESSIONID .www.linkedin.com onbekend;
1 _gid - .telegram.org 2 dagen; 2 _gat 1 .telegram.org 1 dag; 3 _ga - .telegram.org 2 jaren; 4 stel_ssid - telegram.org 1 dag;

Scroll naar boven