Niet afgeronde beroepsleiding, geldend tot 1 oktober 2018 – bijlage III

Bijlage III, behorend bij bijlage 13.1 Kwalificatie-eis pedagogisch medewerker 

In deze bijlage staat wat tot 1 oktober 2018 gold bij een nog niet afgeronde beroepsopleiding. Nog niet afgeronde beroepsopleiding

Een nog niet afgeronde beroepsopleiding kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker in de dagopvang en de bso/nso indien sprake is van:

  • Een schriftelijk bewijs dat minimaal 75% van de studiepunten van de totale opleiding van Leraar basisonderwijs (aan hogeschool, pedagogische academie, pabo of ipabo) is behaald

of

  • Een overgangsbewijs naar het vierde leerjaar van Leraar basisonderwijs (aan hogeschool, pedagogische academie, pabo of ipabo)

of

  • Het volgen van een deeltijd hbo-bachelor mits het een opleiding betreft zoals genoemd onder A of B*

en

o minimaal 75% van de studiepunten van de totale opleiding is behaald of

o minimaal 50% van de studiepunten van de totale opleiding is behaald en minimaal 1 jaar relevante stage- en of werkervaring.

* De opleidingen onder A en B staan nu onder A1 en B1. Zie bijlage I Diplomalijst.

Scroll naar boven