Wettelijke kwalificaties

Om in de kinderopvang te kunnen werken moet je voldoen aan enkele wettelijke kwalificaties. Zo is er een verplichting om een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) te hebben.  Deze is vanaf 2018 ook vastgelegd in het Personenregister Kinderopvang

Ook de kinderopvang organisaties hebben verplichtingen waaraan voldaan moet worden. Zo dient elk bedrijf minimaal één preventiemedewerker te hebben. Ook dienen er een aantal bedrijfshulpverleners te zijn.

Bij de invoering van de Wet IKK is ook ingesteld dat er op ieder kindercentrum tijdens openingstijden een medewerker aanwezig dient te zijn die beschikt over EHBO certificaat, zoals omschreven door Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het hebben van deze opleidingscertificaten is zeker belangrijk voor medewerkers in de kinderopvang.

    Scroll naar boven