EHBO

EHBO Certificaat

Één van de onderdelen van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) is dat op ieder kindcentrum tijdens de openingstijden altijd een medewerker aanwezig is met een geldig en geregistreerd EHBO-certificaat voor kinderen zodat er adequaat gehandeld kan worden bij incidenten. 

Niet alle certificaten en diploma’s voldoen aan de IKK verplichting. Alleen de certificaten en diploma’s vermeld in het Register EHBO-certificaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voldoen aan deze eis.

Op 21 augustus 2017 is door Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend gemaakt welke EHBO (Eerste Hulp bij Ongelukken) certificaten hiervoor in aanmerking komen.

a. Eerste Hulp aan kinderen van het Oranje Kruis;
b. Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers (SEHSO) van NedCert;
c. Acute Zorg bij kinderen van NIKTA;
d. Acute Zorgverlener Module Kind en Omgeving van NIKTA;
e. Eerstehulpverlener van NIKTA;
f. Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen (SEHBK) van NedCert;
g. Basis Eerstehulpverlener-LPEV met de aantekening Eerste hulp aan Kinderen van Stichting LPEV;
h. Eerste Hulp aan Baby’s en Kinderen van het Nederlandse Rode Kruis, en
i. Eerste Hulp bij werken met kinderen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening.

Kindercentrum

Een kindercentrum is een voorziening waar kinderopvang plaatsvindt, anders dan gastouderopvang.

Een voorziening c.q. kindercentrum is een vestiging waar óf dagopvang óf buitenschoolse opvang plaatsvindt.
Bij dagopvang en buitenschoolse opvang op hetzelfde adres en van dezelfde eigenaar (houder) is dus sprake van twee kindercentra. Dat geldt ook als er sprake is van opvang in een gecombineerde groep (dagopvang en buitenschoolse opvang in één groep), en/of als dagopvang en buitenschoolse opvang gebruik maken van dezelfde voorzieningen als keuken, binnenplaats, buitenruimte, etc. Er is sprake van twee registraties in het register kinderopvang, en dan betreft het twee kindercentra.

    Scroll naar boven