Kwalificatie eisen Pedagogisch medewerker

Voor de functie van pedagogisch medewerker gelden opleidingseisen.

Welke opleidingsachtergrond dat moet zijn, hangt af van waar een pedagogisch
medewerker werkt:

 • in
  dagopvang, peuteropvang en/of buitenschoolse opvang (bso);
 • in
  voorschoolse educatie (ve);
 • met
  0-jarigen.

Pedagogisch medewerker in dagopvang, peuteropvang en/of
buitenschoolse opvang

Er zijn meerdere mogelijkheden om aan deze kwalificatie-eis te voldoen:

 • Zij heeft een diploma5 dat
  kwalificeert

De lijst met diploma’s van beroepsopleidingen die kwalificeren staat in bijlage
I
. of

 • Zij heeft een diploma dat met aanvullend
  bewijs kwalificeert

De diploma’s van beroepsopleidingen waarbij een aanvullend bewijs vereist
is, staan in bijlage
I
.

De lijst met aanvullende bewijzen staat op www.kinderopvang-werkt.nl. of

 • Zij heeft een beroepsopleiding nog niet
  afgerond en voldoet aan de volgende voorwaarden:

o Het gaat om een beroepsopleiding op niveau hbo-bachelor waarvan het
diploma volgens bijlage
I
kwalificeert.

en

o Er is schriftelijk bewijs dat zij minimaal 75% van de studiepunten van de
totale opleiding heeft behaald of is toegelaten tot het laatste studiejaar van
de opleiding.

of

o Als zij alleen in de buitenschoolse opvang (bso) werkt: Er is schriftelijk
bewijs dat zij minimaal 50% van de studiepunten van de totale opleiding heeft
behaald of is toegelaten tot het derde jaar van de opleiding.

of

 • Zij heeft een buitenlands diploma dat
  gelijkwaardig is aan een Nederlandse opleidingsachtergrond die
  kwalificeert

Er zijn twee manieren om die gelijkwaardigheid te bewijzen:

o met een gewaarmerkte brief van het IDW (Internationale DiplomaWaardering: www.idw.nl) of

o met een verklaring van DUO (www.duo.nl)
of

 • Zij valt onder een overgangsregeling

Voor wie vóór of in 2018 werkte als pedagogisch medewerker en/of
peuterspeelzaalleidster kan een overgangsregeling gelden. Er zijn drie
overgangsregelingen.

Overgangsregeling modernisering kwalificatie-eis per 1 juli 2018

Een pedagogisch medewerker voldoet ook aan de kwalificatie-eis voor
pedagogisch medewerker in de dagopvang, de peuteropvang en/of de buitenschoolse
opvang (bso) als:

 • zij een
  opleidingsachtergrond heeft die tot 1 juli 2018 in de kwalificatie-eis
  stond

en

 • zij vóór
  1 september 2018 werkte als pedagogisch medewerker en/of
  peuterspeelzaalleidster

en

 • zij
  direct vóór 1 september 2018 of daarna haar werk als pedagogisch
  medewerker en/of peuterspeelzaalleidster niet langer dan een jaar heeft
  onderbroken.

Deze overgangsregeling geldt ook voor een pedagogisch medewerker die in
België en/of Duitsland werkzaam is (geweest) als beroepskracht in kinderopvang.
Dit geldt als zij verder aan alle voorwaarden van de overgangsregeling voldoet.

In bijlage
II
staan de diploma’s die per 1 juli 2018 zijn vervallen.

Overgangsregeling harmonisatie kwalificatie-eisen pedagogisch
medewerker en peuterspeelzaalleidster per 1 januari 2018

Een pedagogisch medewerker voldoet ook aan de kwalificatie-eis voor
pedagogisch medewerker in de dagopvang, de peuteropvang en de buitenschoolse
opvang (bso) als:

 • zij vóór
  1 januari 2018 werkte als peuterspeelzaalleidster op basis van een diploma
  van:
  • een
   kunstzinnig vormende opleiding op niveau hbo-bachelor6
  • de
   opleiding Expressie door woord en gebaar
 • de
  Applicatiecursus volledig bevoegd onderwijzer

en

 • zij na
  1 januari 2018 haar werk als peuterspeelzaalleidster en/of pedagogisch
  medewerker niet langer dan een jaar heeft onderbroken.

Overgangsregeling wijziging kwalificatie-eis op 1 oktober 2018 bij
een niet afgeronde beroepsopleiding

Een pedagogisch medewerker voldoet ook aan de kwalificatie-eis voor
pedagogisch medewerker in de dagopvang, de peuteropvang en/of de buitenschoolse
opvang (bso) als:

 • zij
  een niet afgeronde opleiding heeft die op 30 september 2018 voldeed aan de
  kwalificatie-eis

en

 • zij
  vóór 1 december 2018 werkte als pedagogisch medewerker en/of
  peuterspeelzaalleidster en
 • zij
  direct vóór 1 december 2018 of daarna haar werk als pedagogisch medewerker
  en/of peuterspeelzaalleidster niet langer dan een jaar heeft onderbroken.

In bijlage
II
I staan de eisen die tot 1 oktober 2018 golden voor een niet afgeronde
beroepsopleiding.

Vereist taalniveau per 1 januari 2025

Voor de functie van pedagogisch medewerker geldt per 1 januari 20257
een taaleis.

Een pedagogisch medewerker voldoet aan deze taaleis als zij kan bewijzen
dat:

 • haar
  taalniveau Nederlands op niveau 3F ligt voor de mondelinge taalvaardigheid
  of
 • haar
  taalniveau Nederlands op niveau B2 ligt voor de deelvaardigheden
  gesprekken voeren, luisteren en spreken.

In bijlage IV staat met welk diploma, certificaat of ander schriftelijk
bewijs zij het vereiste taalniveau kan aantonen.

Pedagogisch medewerker in voorschoolse educatie (ve)

Voor een pedagogisch medewerker die werkt in voorschoolse educatie (ve)
gelden aanvullende eisen. Naast een opleidingsachtergrond die voldoet voor de
dagopvang en de peuteropvang is ook bewijs van specifieke ve-scholing en een bepaald
taalniveau nodig.

 • Specifieke
  ve-scholing:

o Zij heeft één module8 gevolgd binnen een beroepsopleiding vanaf
niveau mbo-3 over het verzorgen van voorschoolse educatie

of

o  Zij heeft een bewijs dat een scholing is afgerond:

 • met
  gunstig gevolg
 • die ten
  minste 12 dagdelen duurde
 • die
  specifiek gericht was op kennis en vaardigheden voor het
  ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie

of

 • Zij is
  vóór 1 januari 2018 gestart met specifieke ve-scholing en heeft deze vóór
  1 januari 2020 afgerond.
 • Taalniveau
  Nederlands9 10:

Een pedagogisch medewerker voldoet aan de taaleis voor voorschoolse educatie
als zij kan bewijzen dat :

 • haar
  taalniveau Nederlands op niveau 3F ligt voor de mondelinge taalvaardigheid
  en lezen of
 • haar
  taalniveau Nederlands op niveau B2 ligt voor de deelvaardigheden
  gesprekken voeren, luisteren, spreken en lezen.

In bijlage
IV
staat meer informatie over deze taaleis en hoe het taalniveau kan worden
aangetoond.

Pedagogisch medewerker die werkt met 0-jarigen

Voor een pedagogisch medewerker die werkt met 0-jarigen gaat per 1 januari
2025 een extra eis gelden. Naast een opleidingsachtergrond die kwalificeert
voor de dagopvang.

Per 1 januari 2025 moeten alle beroepskrachten die werken met 0-jarigen
bewijzen dat zij een scholing hebben gevolgd die goedgekeurd is door
cao-partijen. Dat bewijs kan een diploma, certificaat, cijferlijst of
studiepuntenoverzicht zijn.

Meer informatie over de goedgekeurde scholingen staat in bijlage
V
.

Op www.kinderopvang-werkt.nl
staat de lijst met goedgekeurde scholingen.

5. Bij hbo-opleidingen wordt een diploma ook wel getuigschrift of graad
genoemd.

6. Dit is een docentenrichting binnen kunstonderwijs of een kunstzinnige
richting binnen een lerarenopleiding.

7. Taaleis uit Wet IKK.

8. Module betekent hier: een herleidbaar onderdeel binnen een
beroepsopleiding. Voorbeelden zijn een vak, werkproces, kerntaak,
mbo-keuzedeel, minor, studiepunten en aantekening op diploma.

9. Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie.

10. In de G37 en G86 gemeenten geldt het vereiste
taalniveau voor voorschoolse educatie sinds 1 augustus 2017. En in de overige
gemeenten sinds 1 augustus 2019.

Privacyvoorkeur centrum

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

_gat - werkenbijksh.nl - 1 dag; _gid - werkenbijksh.nl - 2 jaar; _ga - werkenbijksh.nl - 1 maand; gdpr[allowed_cookies] - werkenbijksh.nl - 1 jaar; gdpr[consent_types] - werkenbijksh.nl - 1 jaar;

Advertising

Google Analytics

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Google Analytics blokkeren:
Als je het script van Google Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kun je hieronder een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden. Met deze plugin telt jouw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Downloaden opt-out plugin : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

collect,__utma

Social Media

Op onze website tonen we vacatures en andere content die je via een button kunt promoten en delen via sociale netwerken. Voor het functioneren van deze buttons plaatsen social-media-bedrijven, zoals Twitter, Facebook, YouTube en Google, cookies, zodat ze jou kunnen herkennen wanneer je bent ingelogd op dat sociale netwerk. Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina die je deelt. Voor meer informatie over de gegevens die social-media-bedrijven verzamelen, verwijzen wij naar de privacy verklaringen van deze bedrijven. Deze kunnen regelmatig wijzigen (zie de opt-out links hieronder)

diverse cookies, zie specificatie
1 fr - facebook.com - 3 maanden;
1 ct0 - .twitter.com - 1 dag 2 guest_id - .twitter.com - 2 jaar 3 personalization_id - .twitter.com - 2 jaar 4 _twitter_sess - .twitter.com - onbekend
1 NID - .google.com - 6 maanden;
1 _ga .linkedin.com 2 jaar; 2 bspNotice www.linkedin.com 2 maanden; 3 lidc .linkedin.com 1 dag; 4 bcookie .linkedin.com 2 jaar; 5 bscookie .www.linkedin.com 2 jaar; 6 lang .linkedin.com onbekend; 7 _gat .linkedin.com 1 dag; 8 JSESSIONID .www.linkedin.com onbekend;
1 _gid - .telegram.org 2 dagen; 2 _gat 1 .telegram.org 1 dag; 3 _ga - .telegram.org 2 jaren; 4 stel_ssid - telegram.org 1 dag;

Scroll naar boven