Wijzigingen kwalificaties en vakmanschap

Wijzigingen kwalificaties en vakmanschap

De kinderopvang professionaliseert door de aandacht voor de ontwikkeling van beroepskrachten.

Een aantal maatregelen wordt de komende tijd verder uitgewerkt.

 • Opleidingsplan
  De kinderopvangondernemer heeft een opleidingsplan voor de opleiding en ontwikkeling van pedagogisch medewerkers. In het opleidingsplan geeft de ondernemer aan hoe de ontwikkeling van de medewerkers door opleidingen bevorderd wordt.
 • Werken met baby’s
  Alle pedagogisch medewerkers die met baby’s werken worden specifiek geschoold.
 • Diploma’s buitenschoolse opvang
  Cao-partijen bezien of het nodig en mogelijk is om de lijst met kwalificerende diploma’s voor de BSO uit te breiden met andere expertises.
 • Permanente scholing
  Er wordt door de cao-partijen gewerkt aan een landelijk systeem van permanente scholing.

Invoeringsdatum

De invoeringsdatum voor de veranderingen zijn nog niet bekend.

Scroll naar boven