Pedagogen

Een pedagoog is iemand die de ontwikkeling van een jeugdige bestudeert, rekening houdend met ontwikkelingsaspecten zoals:

  • Biologische ontwikkeling
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Cognitieve ontwikkeling
  • Psychologische ontwikkeling

Een pedagoog kan een voorlichtende functie hebben, maar ook een begeleidende. De benaming “pedagoog” wordt niet veel gebruikt, omdat veel pedagogen in verschillende functies actief zijn, zoals groepsbegeleider, pedagogisch begeleider, pedagogisch medewerker of schoolpedagoog.

Bekende pedagogen in de kinderopvang zijn o.a. :

    Scroll naar boven