Beroepskracht-kindratio buitenschoolse opvang

De rekenregels zijn opgenomen in de Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 2012 (verder: Rkko).  Bij de invoering van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) worden deze gewijzigd, de ingangsdatum is hiervoor 1 januari 2019.

Buitenschoolse opvang (2019)

Het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten in relatie tot het aantal aanwezige kinderen in een basisgroep wordt bepaald op basis van tabel 2. De voorwaarden met betrekking tot de maximale grootte van een basisgroep zijn in tabel 2 verwerkt.

Tabel 2. Berekening van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en de maximale groepsgrootte bij groepen in de buitenschoolse opvang

Leeftijd kinderenMinimaal
aantal
beroepskrachten
Maximaal
aantal
kinderen
Minimaal
aantal
beroepskrachten
Maximaal
aantal
kinderen
Minimaal
aantal
beroepskrachten
Maximaal
aantal
kinderen
4 tot 7110220—-—-
7 tot de leeftijd waarop het basisonderwijs eindigt112224330
4 tot de leeftijd waarop het basisonderwijs eindigt111 1222 2—-—-

1 Waarvan maximaal negen kinderen van 4 tot 7 jaar.
2 Waarvan maximaal achttien kinderen van 4 tot 7 jaar.

Buitenschoolse opvang (2018)

  • Het minimale aantal beroepskrachten in relatie tot het aantal aanwezige kinderen wordt bepaald op basis van de ratio’s in tabel 2 (conform artikel 6, derde lid, van de regeling).
  • De voorwaarden met betrekking tot de maximale grootte van de basisgroep zijn in tabel 2 verwerkt: een basisgroep bestaat uit maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar en maximaal 30 kinderen in de leeftijd van 8 tot 13 jaar (conform artikel 6, eerste lid en tweede lid, van de regeling).

Tabel 2. Berekening van de beroepskracht-kindratio en maximale groepsgroottes bij groepen in de buitenschoolse opvang

Leeftijd KinderenMinimaal aantal beroepskrachtenMaximaal aantal kinderenMinimaal aantal beroepskrachtenMaximaal aantal kinderenMinimaal aantal beroepskrachtenMaximaal aantal kinderen
4 tot 13110220—-—-
4 tot 8110220—-—-
8 tot 131102203130

1 In plaats van een derde beroepskracht kan een andere volwassene worden ingezet.

Rekentool

Via deze website kan een berekening gemaakt worden.

Scroll naar boven