Minimum taalniveau kinderopvang

Minimum taalniveau kinderopvang

Een goede taalontwikkeling is belangrijk voor het kind om een goede start te maken in het primair onderwijs.

Voor het ontwikkelen van taalvaardigheid  is een taalrijke omgeving cruciaal. Pedagogisch medewerkers moeten daarom minimaal niveau 3F voor mondelinge taalvaardigheid hebben. Hiervoor wordt een ingroeimodel gehanteerd.

Samen met onderwijspartners en de brancheorganisaties wordt bepaald welke opleidingen en certificaten gelden voor de taaleis. Ook wordt er gesproken op welke manier de taaleis 3F wordt geborgd in deze opleidingen en cursussen.

Wat houdt het minimum taalniveau van 3F of B2 in?

Een pedagogisch medewerker moet beschikken over een certificaat of diploma waaruit blijkt dat hij de mondelinge Nederlandse taalvaardigheid op ten minste niveau 3F of B2 beheerst.

Taalniveau 3F verwijst naar het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen en niveau B2 verwijst naar het Europees Referentiekader voor Talen. Beide taalniveaus worden in de praktijk gebruikt, maar er zijn nagenoeg geen verschillen tussen niveau 3F en B2 op het gebied van mondelinge taalvaardigheid. Mondelinge taalvaardigheid bestaat uit de deelvaardigheden gesprekken voeren, luisteren en spreken.

Pedagogisch medewerker voorschoolse educatie

Een pedagogisch medewerker moet beschikken over een certificaat of diploma waaruit blijkt dat hij de mondelinge Nederlandse taalvaardigheid op ten minste niveau 3F of B2 beheerst

De pedagogisch medewerker voorschoolse educatie moet daarnaast ook beschikken over een certificaat of diploma voor lezen, op niveau 3F of B2.

Invoeringsdatum

De invoeringsdatum voor deze kwaliteitseis is 1 januari 2025.

    Scroll naar boven