VOG en koppeling personenregister kinderopvang

Ga je aan de slag in de kinderopvang dan krijg je te maken met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en de koppeling in het personenregister kinderopvang (PRK). Maar wat betekend dat nu eigenlijk ? Onderstaand een aantal veel gestelde vragen.

Nee, dat is op zich wel het handige bij het persoonsregister kinderopvang. Sta je al gekoppeld in het register, dan hoef je geen nieuwe VOG aan te vragen.

Je nieuwe werkgever kan je dan in het persoonsregister koppelen, zodat zichtbaar is dat jij werkzaam bent bij de nieuwe werkgever.

Bij de inschrijving in het persoonsregister kinderopvang mag de VOG (= Verklaring Omtrent Gedrag) niet ouder zijn dan 2 maanden. Ook moet de VOG zijn afgegeven voor functieaspect 84 (zorg voor minderjarigen) en/of functieaspect 86 (kinderopvang).

Ben je al ingeschreven in het personenregister kinderopvang dan hoef je geen nieuwe VOG aan te vragen, tenzij je meer dan 4 maanden niet gekoppeld bent geweest en je deze termijn niet zelf hebt verlengd.

Nee, inschrijven en koppelen zijn voorwaarden om te mogen werken in de kinderopvang. De houder van de kinderopvang is verantwoordelijk voor de inschrijving en koppeling van alle inschrijfplichtigen binnen zijn organisatie. 

De volgende personen moeten in het persoonsregister gekoppeld staan :

  • bestuurders en houders van kinderopvangorganisaties
  • gastouders en hun volwassen huisgenoten
  • vaste en tijdelijke medewerkers in loondienst
  • administratief personeel met toegang tot gegevens van kinderen
  • uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers en zelfstandigen
  • iedereen die woont op een opvanglocatie of er structureel aanwezig is tijdens opvanguren.

Iemand is structureel aanwezig als hij minstens 1 keer in de 3 maanden een halfuur op de locatie is. Dat geldt bijvoorbeeld voor de schoonmaakster of de buurvrouw die wekelijks tijdens opvanguren op bezoek komt.

Dan wordt je automatisch uitgeschreven uit het personenregister kinderopvang. Je kan dit eenmalig met 9 maanden verlengen. Dit kan je zelf regelen in het personenregister.

Allereest dan gefeliciteerd met de nieuwe functie. Maar als je al staat ingeschreven en gekoppeld in het personenregister kinderopvang hoef je geen wijziging in het personenregister door te voeren bij wijziging van een functie.

Dat hoeft niet, maar mag wel. Als je al 4 maanden niet gekoppeld bent geweest aan een houder (dus een werkgever) dan wordt je automatisch uitgeschreven. Wil jij je toch eerder uitschrijven moet je de volgende stappen ondernemen :

  • Vraag je voormalige werkgever jou te ontkoppelen
  • Log met je BSN en DigiD in op het personenregister
  • Klik op uitschrijven.

Nee, de continu screening eindigt wanneer je bent uitgeschreven uit het personenregister.

Scroll naar top