Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Medewerkers in de kinderopvang (zoals kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouders) moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft […]

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Lees verder »