Schema van maxtrixfuncties en salarisschalen

In onderstaand overzicht (Schema van matrixfuncties en salarisschalen (op grond van artikel 5.1 cao)) staan de in dit functieboek beschreven matrixfuncties en de daarbij behorende salarisschalen schematisch weergegeven. De bijbehorende salaristredes zijn hier te vinden.  Salarisschaal Primair proces Leidinggevend Facilitair, Staf 1       2     Huishoudelijk medewerker 3 Groepshulp   Telefonist / …

Schema van maxtrixfuncties en salarisschalen Lees verder »