matrix van functies

Functieprofiel pedagogisch coach

De functie van pedagogisch coach is onderdeel van het facilitaire / staf proces in de kinderopvang. Deze functie wordt volgens het schema van matrixfuncties en salarisschalen ingeschaald in salarisschaal  9 van de CAO Kinderopvang.  ALGEMENE KENMERKEN De functie Pedagogisch Coach kenmerkt zich door het als allround coach verbeteren van de pedagogische kwaliteit van dienstverlening en professionele ontwikkeling …

Functieprofiel pedagogisch coach Lees verder »

Functieprofiel huishoudelijk medewerker

De functie van huishoudelijk medewerker is onderdeel van het facilitaire proces in de kinderopvang. Deze functie wordt volgens het schema van matrixfuncties en salarisschalen ingeschaald in salarisschaal  2 van de CAO Kinderopvang.   ALGEMENE KENMERKEN De functie huishoudelijk medewerker kenmerkt zich door het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden ten behoeve van alle ruimtes in de onderneming, zoals …

Functieprofiel huishoudelijk medewerker Lees verder »

Schema van maxtrixfuncties en salarisschalen

In onderstaand overzicht (Schema van matrixfuncties en salarisschalen (op grond van artikel 5.1 cao)) staan de in dit functieboek beschreven matrixfuncties en de daarbij behorende salarisschalen schematisch weergegeven. De bijbehorende salaristredes zijn hier te vinden.  Salarisschaal Primair proces Leidinggevend Facilitair, Staf 1       2     Huishoudelijk medewerker 3 Groepshulp   Telefonist / …

Schema van maxtrixfuncties en salarisschalen Lees verder »

Scroll naar boven