Functieprofiel groepshulp

De functie van groepshulp is onderdeel van het primaire proces in de kinderopvang. Deze functie wordt volgens het schema van maxtrixfuncties en salarisschalen ingeschaald in :  0 Schaal 0 Eerste trede 0 Laatste trede ALGEMENE KENMERKEN De groepshulp werkt groepsondersteunend in het kindercentrum. In sommige ondernemingen wordt onderscheid gemaakt tussen een groepshulp met het accent …

Functieprofiel groepshulp Lees verder »