CAO Kinderopvang

In een CAO (collectieve arbeidsovereenkomst)  worden afspraken gemaakt tussen werkgeversorganisaties en de vakbonden namens de werknemers. Een CAO kan AVV (Algemeen verbindend verklaard) worden door de overheid als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. In dat geval is de CAO geldig voor de branche en zullen alle werkgevers in de branche deze CAO moeten toepassen. Er […]

CAO Kinderopvang Lees verder »