Doe meer met Bas

Doe meer met Bas

Doe meer met Bas is een integraal centrumgericht programma voor kinderen van 2,5-6 jaar dat in het kader van het voor- en vroegschoolse educatiebeleid wordt uitgevoerd. Het richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen met specifieke aandacht voor taal en rekenen en is opgebouwd rondom acht thema’s met spelactiviteiten voor vier tot zes weken. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van tutoring om kinderen die extra aandacht nodig hebben te ondersteunen. Het programma bevat een oudercomponent.

Doelgroep

De doelgroep van Doe meer met Bas bestaat uit kinderen van 2,5 tot 6 jaar uit kansarme milieus en hun ouders. Leidsters in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, leerkrachten in de onderbouw van het basisonderwijs en ouders vormen de intermediaire doelgroep.

Aanpak

Doe meer met Bas is een integraal programma dat in het kader van het voor- en vroegschoolse educatiebeleid wordt uitgevoerd. Het richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen met specifieke aandacht voor taal en rekenen en is opgebouwd rondom acht thema’s. Ieder thema is gebaseerd op een prent uit de Bas-prentenboeken bevat spelactiviteiten voor vier tot zes weken. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van tutoring om kinderen die extra aandacht nodig hebben te ondersteunen. Het programma bevat een oudercomponent.

Doe meer met Bas is sinds 25 mei 2012 door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) erkend als officieel VVE-programma en opgenomen in de Databank Effectieve Interventies.

Meer informatie is te vinden op deze website.

    Scroll naar boven