Ben ik in Beeld

Ben ik in Beeld

Ben ik in Beeld is speciaal ontwikkeld voor kinderdagverblijven. Het programma combineert belangrijke pedagogische en didactische inzichten met de dagelijkse praktijk van de kinderopvang. Op ieder kinderdagverblijf en peuterspeelzaal kan Ben ik in Beeld bijdragen aan de professionaliteit van de pedagogisch medewerkers en daarmee aan de optimale ontwikkeling van kinderen.

Doel

Het hoofddoel van ‘Ben ik in Beeld’ is het verbeteren van de taalvaardigheid van kinderen met veel aandacht voor het uitbreiden van de woordenschat, zodat een soepele doorstroom naar groep 1 van het basisonderwijs wordt bevorderd. Hieraan wordt gewerkt door middel van twee intermediaire doelen. In de eerste plaats het vergroten van de sensitieve responsiviteit van pedagogisch medewerkers. Ten tweede worden pedagogisch medewerkers toegerust met concrete handvatten om gericht te werken aan taalstimulering.

Aanpak

‘Ben ik in Beeld’ is een centrumgericht programma dat inzet op een duurzame kwaliteitsverbetering van taalstimulering op kinderdagverblijven. Op kindniveau richt ‘Ben ik in Beeld’ zich op het stimuleren van de taalvaardigheid van kinderen door het aanbieden van verschillende activiteiten. Op uitvoerderniveau richt ‘Ben ik in Beeld’ zich op het vergroten van de sensitieve responsiviteit van pedagogisch medewerkers en het vergroten van hun vaardigheid om taalontwikkeling op een gerichte manier te kunnen stimuleren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een tweejarige training van pedagogisch medewerkers en de leidinggevende. De training is gekoppeld aan intensieve begeleiding op de werkvloer. ‘Ben ik in Beeld’ besteedt speciale aandacht aan het trainen van de leidinggevende. Die krijgt instrumenten in handen om de pedagogisch medewerkers te ondersteunen om de beste taalstimulering voor de kinderen te bieden. Met deze aanpak levert ‘Ben ik in beeld’ ook een bijdrage aan de brede ontwikkeling van kinderen

Ben ik in Beeld is sinds 5 november 2010 door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) erkend als officieel VVE-programma en opgenomen in de Databank Effectieve Interventies.

    Scroll naar boven