Week tegen Kindermishandeling

Week tegen Kindermishandeling

Waarom is er een Week tegen Kindermishandeling?

In Nederland groeien bijna 119.000 kinderen op in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. In de Week tegen Kindermishandeling wordt aandacht gegenereerd, niet alleen voor de aard en omvang van het probleem, maar ook voor wat we kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken.

Over welke vormen van kindermishandeling gaat de Week?

De activiteiten in de week kunnen betrekking hebben op alle vormen van kindermishandeling, of het nu verwaarlozing, mishandeling of seksueel misbruik betreft. Of dat kinderen getuige zijn van huiselijk geweld.

De Week tegen Kindermishandeling heeft een infrastructuur ontwikkeld, waarbij lokaal en regionaal activiteiten worden georganiseerd die te vinden zijn op deze site. In het activiteitenoverzicht vindt u verschillende activiteiten op lokaal niveau, georganiseerd door verschillende instanties die te maken hebben met kinderen die mogelijk mishandeld of misbruikt worden. Denk aan bijeenkomsten op scholen over de (mogelijke) gevolgen van een vechtscheiding voor kinderen, theatervoorstellingen over hoe je kindermishandeling en huiselijk geweld kunt herkennen, bijeenkomsten voor professionals over geweld in gezinnen, met aandacht voor: preventief handelen, gezinnen in beter beeld krijgen én samenwerken voor een duurzame oplossing.

De Week tegen Kindermishandeling 2018 is van 19 tot en met 25 november 2018.

Meer informatie treft u aan op deze website.

    Scroll naar boven