Thomas Gordon

Thomas Gordon (1918 – 2002) was een Amerikaanse psycholoog. Hij was een medewerker bij Carl Rogers (samen met Abraham Maslow, pioniers van de humanistische psychologie). Hij werd vooral bekend door het zogenaamde Gordon-model. Gordon voerde begrippen in zoals ‘het actief luisteren’ en ‘ de ik-boodschappen’ bij de analyse en de bevordering van communicatie tussen mensen.

Gordonmethode

De Gordonmethode staat voor het verstevigen van de relatie tussen ouders, professionals en kind en het oplossen van conflicten op een democratische manier. Hij gaat er van uit dat je als ouder en/of professional kunt leren (nog) beter met het kind/de ander om te gaan. De Gordon methode gaat uit van een gelijkwaardigheid in relaties, zodat iedereen zichzelf kan zijn en zijn verantwoordelijkheid neemt, rekening houdend met de ander. Het staat voor respectvol communiceren. Respectvol communiceren ondersteunt de sfeer en de relatie tussen jou en het kind.

De kern van de methode van Thomas Gordon is communicatie, op een respectvolle manier. De Gordonmethode maakt duidelijk dat door gebruik te maken van enkele ‘technieken’, je een kind op een positieve manier kan helpen opgroeien. Je kunt het zelfvertrouwen van kinderen versterken, het kind het gevoel geven de moeite waard te zijn. Bijvoorbeeld door op een specifieke manier te luisteren naar het kind. Maar ook door hoé je grenzen stelt.

Kernpunten van de Gordon methode:

  • Bijdragen aan een positief zelfbeeld van het kind
  • Duidelijk zijn over jezelf en opkomen voor eigen behoeften
  • Luisteren naar wat het kind/de ander eigenlijk bedoelt en wil
  • Omgaan met onaanvaardbaar gedrag van het kind/de ander
  • Ruzies, meningsverschillen en conflicten hanteren
  • Het kind/de ander  helpen bij het oplossen van problemen
  • Het kind op een positieve manier beïnvloeden op het gebied van normen en waarden.
 
Bekende buitenlandse pedagogen

    Scroll naar boven