Beroepskracht-kindratio kinderdagverblijf

Regeling

De rekenregels zijn opgenomen in het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

Dagopvang (2019)

Het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten in relatie tot het aantal aanwezige kinderen in een stamgroep of peuterspeelzaalgroep wordt bepaald op basis van tabel 1 en onderstaande aanvullende rekenregels. De tabel en de rekenregels worden toegepast in de volgorde waarin zij onderstaand zijn opgenomen. De voorwaarden met betrekking tot de maximale grootte van een stamgroep of peuterspeelzaalgroep zijn in tabel 1 verwerkt.

Tabel 1. Berekening van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en de maximale groepsgrootte bij groepen in de dagopvang en het peuterspeelzaalwerk

 Leeftijd kinderenMinimaal
aantal
beroeps-
krachten
Maximaal
aantal
kinderen
Minimaal
aantal
beroeps-
krachten
Maximaal
aantal
kinderen
Minimaal
aantal
beroeps-
krachten
Maximaal
aantal
kinderen
Minimaal
aantal
beroeps-
krachten
Maximaal
aantal
kinderen
Groepen alle kinderen één leeftijd0 tot 1132639412
1 tot 215210315416
2 tot 318216—-—-—-—-
3 tot 418216—-—-—-—-
Gemengde leeftijds­groepen0 tot 21428314 1416 1
0 tot 315210313 1 / 14 4 / 15 2416 1
0 tot 415212314 1 / 15 3 / 16 2416 1
1 tot 316211316—-—-
1 tot 417213316—-—-
2 tot 418216—-—-—-—-

1 Waarvan maximaal acht kinderen van 0 tot 1 jaar.
2 Waarvan maximaal drie kinderen van 0 tot 1 jaar.
3 Waarvan maximaal vijf kinderen van 0 tot 1 jaar.
4 Waarvan maximaal vier kinderen van 0 tot 1 jaar.

Dagopvang (2018)

  1. Het minimale aantal beroepskrachten in relatie tot het aantal aanwezige kinderen wordt bepaald op basis van de ratio’s in tabel 1.
  2. De voorwaarden met betrekking tot de maximale grootte van de stamgroep zijn in tabel 1 verwerkt: een stamgroep bestaat uit maximaal twaalf kinderen bij een groep met alleen kinderen van 0 jaar en maximaal zestien kinderen bij gemengde leeftijdsgroepen van 0 tot 4 jaar, waarvan maximaal acht kinderen van 0 jaar.
  3. In een situatie waarin het toevoegen van een kind leidt tot een kleiner aantal benodigde beroepskrachten, wordt het aantal benodigde beroepskrachten met 1 verhoogd.

Tabel 1. Berekening van de beroepskracht-kindratio en maximale groepsgroottes bij groepen in de dagopvang 2018

 Leeftijd
kinderen
Minimaal
aantal
beroeps-
krachten
Maximaal
aantal
kinderen
Minimaal
aantal
beroeps-
krachten
Maximaal
aantal
kinderen
Minimaal
aantal
beroeps-
krachten
Maximaal
aantal
kinderen
Minimaal
aantal
beroeps-
krachten
Maximaal
aantal
kinderen
Groepen alle kinderen één leeftijd0 tot 11428312—-—-
1 tot 215210315416
2 tot 318216—-—-—-—-
3 tot 418216—-—-—-—-
Gemengde leeftijds­groepen0 tot 21521314 1416 1
0 tot 31522 / 10 3315 1416 1
0 tot 414 / 6 526 / 10 7 / 11 8 / 12 9316 1—-—-
1 tot 316211316—-—-
1 tot 417213316—-—-
2 tot 418216—-—-—-—-

1 Waarvan maximaal acht kinderen van 0 jaar.
2 Bij een groep met acht kinderen van 0 jaar.
3 Bij een groep met zeven of minder kinderen van 0 jaar.
4 Bij een groep met vier kinderen van 0 jaar.
5 Bij een groep met drie of minder kinderen van 0 jaar.
6 Bij een groep met acht kinderen van 0 jaar.
7 Bij een groep met zeven kinderen van 0 jaar.
8 Bij een groep met zes kinderen van 0 jaar.
9 Bij een groep met vijf of minder kinderen van 0 jaar.

Rekentool

Via deze website kan een berekening gemaakt worden.

Scroll naar boven