Salaristredes

Onderstaand tref je de salaristredes aan die gebruikt worden in de CAO Kinderopvang. In het schema van matrixfuncties en salarisschalen staat opgenomen in welke schaal een functie is ingedeeld. Per schaal zijn er een aantal tredes, deze zijn opgenomen in de tabel hieronder.  Schaal Eerste trede Laatste trede 1 1 7 2 2 9 3 …

Salaristredes Lees verder »