Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf

Op een kinderdagverblijf (kdv) worden jonge kinderen (baby’s en peuters) opgevangen. Dit gebeurt tot de leeftijd waarop het kind naar de basisschool gaat (4 jaar). Vroeger werd hier vaak de term crèche voor gebruikt.

De kinderen worden in een horizontale of verticale groep geplaatst.

  • Horizontale groep : groep waarbij de kinderen binnen een bepaalde leeftijdscategorie vallen, bijvoorbeeld 0 tot 2 jaar en 2 tot 4 jaar;
  • Verticale groep : groep waarbij de kinderen in een bredere leeftijdscategorie van 0 tot 4 jaar vallen.

Sinds invoering van de Harmonisatie wetgeving per 1 januari 2018 bestaan er geen peuterspeelzalen meer. De kwaliteitseisen zijn nu gelijkgesteld aan hetgeen bij de kinderdagverblijven gebruikelijk is.

Organisaties gebruiken hiervoor nu verschillende termen, zoals “peuteropvang” of “peuterwerk”. De leeftijdsgroep is hierbij 2-4 jaar.

Beroepskracht-kindratio

Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen op een groep is er een verplichte inzet van een aantal pedagogisch medewerkers. Deze beroepskracht-kindratio wordt ook wel kind-leidster ratio genoemd.

Formele kinderopvang

Een Kinderdagverblijf behoort tot de formele kinderopvang. Ouders/verzorgers kunnen aanspraak maken op kinderopvangtoeslag.

 

Deel deze pagina !