Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang (BSO) is voor (basis)schoolgaande kinderen buiten de schooltijden.  Veel organisaties gebruiken daarbij de verdeling in

  • Voorschoolse opvang (VSO)
  • Naschoolse opvang (NSO)

De leeftijd varieert vanaf 4 jaar tot circa 13 jaar, het moment dat kinderen gebruik gaat maken van de middelbare school.

Binnen de BSO worden de kinderen in de meeste gevallen ingedeeld naar leeftijdscategorieën. Dit is afhankelijk van de totale grootte van de locatie en het beleid van de kinderopvangorganisatie. Een verdeling kan bijvoorbeeld gelijk zijn aan de verdeling op een basisschool.

  • Onderbouw
  • Middenbouw
  • Bovenbouw

Beroepskracht-kindratio

Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen op een groep is er een verplichte inzet van een aantal pedagogisch medewerkers. Deze beroepskracht-kindratio wordt ook wel kind-leidster ratio genoemd.

Formele kinderopvang

Buitenschoolse opvang behoort tot de formele kinderopvang. Ouders/verzorgers kunnen aanspraak maken op kinderopvangtoeslag.

Deel deze pagina !