Onderwijsachterstanden

Onderwijsachterstanden

Voor het aanbieden van voorschoolse en vroegschoolse educatie (vve) krijgen gemeenten en scholen geld van het Rijk. De gemeente bepaalt of uw kind hiervoor in aanmerking komt. Meestal gaat dit via het consultatiebureau.

Iedere gemeente hanteert hierbij eigen regelgeving. Hierdoor kan het zijn dat een kinderdagverblijf gecertificeerd is voor de VVE en altijd een VVE-methode hanteert, maar de ouder/verzorger geen vergoeding vanuit de gemeente krijgt.

Informatie van de Gemeente :

 

Deel deze pagina !