Definitieve beschikking kinderopvangtoeslag

Definitieve beschikking kinderopvangtoeslag jaar

De Belastingdienst maakt jaarlijks een eindafrekening oftewel definitieve beschikking. Hiermee wordt begonnen nadat eerst een grote hoeveelheid aangiftes inkomstenbelasting van het voorgaand kalenderjaar zijn vastgesteld. De eerste eindafrekeningen vinden dus circa 8 a 9 maanden na afloop van het kalenderjaar 201X plaats (dus rond september 2019 over jaar 2018).

Vaststelling en controle vindt o.a. plaats op basis van :

Inkomen

Het vastgesteld belastbaar inkomen volgens de aangifte inkomstenbelasting OF het inkomen wat door uw werkgever(s) is opgegeven via de aangifte loonheffingen (en van uw toeslagpartner).

Arbeidsuren

De arbeidsuren die door uw werkgever zijn opgegeven via de aangifte loonheffingen.

Opvanguren

De opvanguren zoals deze door kinderopvangorganisaties zijn aangeleverd bij de Belastingdienst.

De eindafrekening bestaat dus uit de (mogelijke) verschillen van deze drie onderdelen.

Deel deze pagina !