Aanvragen kinderopvangtoeslag

Aanvragen kinderopvangtoeslag

Het aanvragen van kinderopvangtoeslag is behoorlijk complex. Wilt u zo min mogelijk geconfronteerd worden met beschikkingen waardoor u terug moet betalen dient u regelmatig in het jaar een aantal onderdelen te controleren en eventueel te wijzigen.

U vraagt eerst een voorlopige beschikking kinderopvangtoeslag voor het jaar 201X aan. Na afloop van het jaar 201X ontvangt u een definitieve beschikking kinderopvangtoeslag.

Belangrijke onderdelen :

Gezin of huishouden

Verandert er iets aan uw gezin of huishouden dan kan dat gevolgen hebben voor uw toeslagen. Wordt er bijvoorbeeld iemand bijgeschreven op uw adres of wijzigt uw burgerlijke staat (trouwen, scheiding, geregistreerd partnerschap etc) kan dat gevolgen hebben voor de hoogte of toekenning van uw toeslagen.  Op de website van de Belastingdienst zijn meerdere situaties beschreven.

Inkomen

Heeft u in kalenderjaar 201X een wisselend inkomen, bijvoorbeeld omdat u werkt als oproep/invalkracht, bij een uitzendbureau of door seizoenswerk; dan is het belangrijk dat u een paar keer per jaar controleert of de taxatie van uw jaarinkomen nog correct is. Wijkt deze af van eerdere taxaties, wijzig deze dan via Belastingdienst/Mijn Toeslagen.

Arbeidsuren

Het aantal arbeidsuren in kalenderjaar 201X zijn van belang om de rechten van de opvanguren te berekenen. Het gaat om de arbeidsuren die aan u zijn uitbetaald. In eerste instantie zijn dat de uren die op uw dienstverband staan. Of in geval van wisselende arbeidsuren (oproep/inval, uitzendbureau etc) de uren die aan u zijn uitbetaald.

Heeft u bijvoorbeeld “overuren” / “tijd voor tijd uren” opgebouwd die u later opneemt als vrije tijd ? Dan kunt u deze uren niet meenemen voor berekening van de opvanguren.

De hoogte van maximale opvanguren worden gebaseerd op de arbeidsuren van de minst-werkende partner, deze zijn 140 % bij de KDV en 70 % bij de BSO.

Voorbeeld

U werkt (als minst werkende partner) 20 uur per week gedurende het gehele jaar

  • Arbeidsuren jaar 201X : 52 weken * 20 uur = 1.040 uur per jaar
  • Maximaal recht KDV : 140 % van 1.040 uur = 1.456 uur per jaar
  • Maximaal recht BSO : 70 % van 1.040 uur = 728 uur per jaar

Voorbeeld

U werkt (als minst werkende partner) 3 maanden 30 uur per week, 6 maanden 25 uur per week, 3 maanden 15 uur per week

  • Arbeidsuren jaar 201X : (13 weken *30 uur) + (26 weken * 25 uur) + (13 weken * 15 uur) = 1.235 uur per jaar
  • Maximaal recht KDV : 140 % van 1.235 uur = 1.729 uur per jaar
  • Maximaal recht BSO : 70 % van 1.235 uur = 864,5 uur per jaar

Let op : u mag dus wel meer opvanguren afnemen, echter de Kinderopvangtoeslag vergoedt alleen tot deze maxima.

Studeert u, volgt u een traject om werk te vinden, volgt u verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling dan worden de “arbeidsuren” in de meeste gevallen op 40 uur per week gesteld. Werkt u als ZZP’er dan gaat het hier om aantoonbare uren.

Deel deze pagina !