Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag

Sinds 1 januari 2005 is het mogelijk een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang te ontvangen van de Rijksoverheid : kinderopvangtoeslag.

De tegemoetkoming is alleen mogelijk wanneer er voldaan is aan diverse voorwaarden.

  • U krijgt als ouder/verzorger kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of u onderhoudt uw kind in belangrijke mate;
  • Het kindercentrum of gastouderbureau moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Oppas in bijvoorbeeld een winkelcentrum is geen formele kinderopvang;
  • U heeft een schriftelijke overeenkomstĀ met het kindercentrum of gastouderbureau. Hier moeten bepaalde gegevens in staan, zoals de uurprijs van de opvang en het aantal opvanguren per jaar;
  • U en uw toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
  • U werkt, studeert of volgt een traject om werk te vinden. Of u volgt verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner.

Daarbij meer specifieke regels :

  • Per kind mag u niet meer dan 230 uur per maand aanvragen
  • Het maximaal aantal uren waarvoor u recht heeft op kinderopvangtoeslag is gerelateerd aan de arbeidsuren van de minst werkende partner
  • De tegemoetkoming is niet hoger dan een door de Rijksoverheid vastgesteld maximum uurtarief voor kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang of gastouderopvang,deze wordt meestal ieder jaar aangepast
    • Let op : er is geen maximum uurtarief wat een kindercentrum kan vragen voor hun diensten

 

De Rijksoverheid draagt voor circa 2/3e bij in de kosten van de kinderopvang, de ouder voor circa 1/3e deel. De bijdrage van de Rijksoverheid is voor circa 50 % weer betaald door de werkgevers.

Deel deze pagina !