Financiering

Financiering

De ouder(s)/verzorger(s) sluiten met een kindercentrum een overeenkomst voor de opvang van hun kinderen. De ouder(s) zijn dus primair verantwoordelijk voor de kosten van de kinderopvang.

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk een tegemoetkoming te krijgen voor deze kosten. Zo is er :

Deel deze pagina !