VCKN

VCKN

De Vereniging Christelijke kinderopvang Nederland VCKN komt op voor de belangen van christelijke kinderopvangorganisaties, gastouderbureaus en peuterspeelzalen.  Een aantal bedrijven in de christelijke kinderopvang heeft het initiatief genomen voor de nieuwe vereniging.

De VCKN is opgericht met de christelijke identiteit als richtsnoer voor het dagelijks handelen. Dat betekent dat ze zich vooral richten op het verbeteren van de positie van christelijke kinderopvang in het brede maatschappelijke veld van kinderopvang. Ook christelijke peuterspeelzaalorganisaties en christelijke gastouderbureaus kunnen zich aansluiten bij de VCKN.

Meer informatie treft u aan op deze website.

Deel deze pagina !