Brancheorganisatie Kinderopvang

Brancheorganisatie Kinderopvang

Brancheorganisatie Kinderopvang is de organisatie die de belangen van ondernemers in de kinderopvang behartigt en vertegenwoordigt. Onder kinderopvang verstaan zij: dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en peuterspeelzalen.

Met ruim 1.000 leden die 80 procent van de omzet in de kinderopvang vertegenwoordigen, zijn zij de grootste belangenbehartiger voor kinderopvang in Nederland.

Brancheorganisatie Kinderopvang is ontstaan na een fusie (2011) tussen het onderdeel kinderopvang van de MO-groep en de Branchevereniging Ondernemers in de Kinderopvang.

Meer informatie treft u aan op deze website,

Deel deze pagina !