Pedagogisch Professionals in de Kinderopvang

Pedagogisch Professionals in de Kinderopvang (PPINK)

PPINK is een beroepsvereniging voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. PPINK is in juni 2017 door vakgenoten opgericht en vanaf september 2017 actief voor leden. PPINK wil de beroepsinhoudelijke positie van pedagogisch medewerkers in de kinderopvang versterken en de waardering voor het vak vergroten.

Missie

Wij zijn de beroepsvereniging die pedagogisch medewerkers in de kinderopvang met elkaar verbindt. Wij dragen uit dat het beroep van pedagogisch medewerker iets is om trots op te zijn. We laten zien dat pedagogisch medewerkers een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling en het welbevinden van het kind; de pedagogische impact van de beroepsgroep is groot. Bovendien stelt onze beroepsgroep ouders in staat werk en zorg te combineren en mee te doen aan de maatschappij. Zo dragen pedagogisch medewerkers indirect bij aan een prettige samenleving.

Meer informatie treft u aan op deze website

Deel deze pagina !