Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen

Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen

De NVO bestaat uit zo’n 8000 leden en is al ruim 50 jaar beroepsvereniging voor pedagogen.

Missie

De NVO is een beroepsvereniging die een wetenschappelijk gefundeerde professionele beroepsuitoefening van pedagogen en onderwijskundigen bevordert en hun belangen behartigt op wetenschappelijk, economisch en maatschappelijk terrein.

Voor de NVO en haar leden staat het geestelijke en lichamelijk welzijn van het kind, en dat van de volwassene die zich vanwege een  beperking in een persoonlijke afhankelijkheidssituatie bevindt, centraal. Dit impliceert het investeren in adequate opvoeding, in onderwijs, in zorg en in welzijn ten behoeve van het kind, of de volwassene in een persoonlijke afhankelijkheidssituatie, evenals het bevorderen van adequaat opvoedingsgedrag of -handelen van ouders, of verantwoordelijke verwanten, en van professionals.

Meer informatie treft u aan op deze website,

Deel deze pagina !