Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek

Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek

Het NCKO is opgericht als een samenwerkingsverband tussen drie hoogleraren, verbonden aan drie Nederlandse universiteiten:

De Universiteit van Leiden (prof. dr. R. van IJzendoorn, dr. H. Vermeer en dr. J. van Zeijl) is betrokken geweest bij Project 0 en Project 1. Dr. Renée de Kruif is betrokken geweest bij Project 0, Project 1 en Project 2.

Momenteel werken de Universiteit van Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen samen aan Project 3, de ontwikkeling van een Interventiestudie.

Het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek doet onderzoek naar de pedagogische kwaliteit van Nederlandse kinderopvang (dagopvang 0-4 jaar, peuterspeelzalen 2-4 jaar, gastouderopvang 0-12 jaar).

Deze grootschalige studie naar de Nederlandse kinderdagverblijven vindt plaats in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en is gestart in 2002 als de Nationale Studie Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang.

Meer informatie treft u op deze website aan.

Deel deze pagina !