BOinK

BOinK

BOinK is de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang & Peuterspeelzalen. Veel (werkende) ouders brengen hun kind naar een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal of gastouder. BOinK heeft als doel dat de belangen van deze ouders worden vertegenwoordigd en dat ouders en oudercommissies goed geïnformeerd zijn.

Als verenging heeft BOinK leden. Dit zijn oudercommissies van kinderopvangorganisaties. Als de oudercommissie lid is kunnen alle ouders van de betreffende locatie / het betreffende gastouderbureau gebruik maken van hun dienstverlening.

Meer informatie is te vinden op deze website.

Deel deze pagina !