Schema van maxtrixfuncties en salarisschalen

In onderstaand overzicht (Schema van matrixfuncties en salarisschalen (op grond van artikel 5.1 cao)) staan de in dit functieboek beschreven matrixfuncties en de daarbij behorende salarisschalen schematisch weergegeven. De bijbehorende salaristredes zijn hier te vinden. 

SalarisschaalPrimair procesLeidinggevendFacilitair, Staf
1   
2  Huishoudelijk medewerker
3Groepshulp Telefonist / Receptionist
4  Medewerker technische dienst
5Gastouder in loondienst Administratief-secretarieel medewerker A
6Pedagogisch medewerker *1, *2 Administratief medewerker B
6Pedagogisch medewerker bso Medewerker planning
6  Secretaresse B
7PraktijkopleiderAssistent leidinggevendeAdministratief medewerker C
7Bemiddelingsmedewerker gastouderbureauSysteembeheerder
7  Relatiebeheerder
7  Secretaresse C
8  Inkoper
8  Beleids- of stafmedewerker A
8  Pedagogisch beleidsmedewerker *3
9 Leidinggevende ABeleids- of stafmedewerker B
9 Hoofd gastouderbureauPedagogisch beleidsmedewerker/coach *4
9  Pedagogisch Coach
9  Financieel-administratief medewerker D
10  Beleids- of stafmedewerker C
11 Leidinggevende stafafdeling 
12 Leidinggevende B 

*1 Voor informatie over de pedagogisch medewerker in ontwikkeling en de student-medewerker,
zie artikel 9.5 en 9.6 van de cao.
*2 Zie ook het overzicht met in de praktijk voorkomende differentiaties op de functie van
pedagogisch medewerker die leiden tot indeling in een hogere functiegroep.
*3 Pedagogisch beleidsmedewerker is een variant van Beleids- of stafmedewerker A.
*4 Pedagogisch beleidsmedewerker/coach is een variant van Beleids- of stafmedewerker B

    Scroll naar boven